Zeydan Karalar kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi!

Zeydan Karalar kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi!

Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın Antalya'da düzenlediği 2'nci Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumunda Seyhan İlçesi'nin yerinde dönüşümü konusunda düşünce ve planlamaları anlattı...
"Arazi Nasıl Dönüşüyor?" temalı bu yıl ki toplantıda, Türkiye'deki model ve uygulamaların yanı sıra, Avrupa'da arazi yönetimi ve AB'de kentsel dönüşüm süreci de masaya yatınldı. Sempozyuma konuşmacı olarak Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'm yanı sıra,  İzmir  Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoglu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun ve  TOKİ  Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'de katıldı.

 

BAŞKAN KARALAR, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI 

Sempozyumda konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki somnlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yenileme, canlandırma ve sağlık laştırılması gerektiğini söyledi. Başkan Karalar,"Kentsel dönüşüm; bir kentin dokusunu bozan sorunlann giderilmesi olarak da tanımlanabilir. 

Kentsel dönüşüm projeleri, sağlıklı koşullarda yaşamanın ve planlı şehirleşmenin sağladığı sayısız imkânın yanı sıra dışlanmışlığı önleme, elverişsiz koşullarda yaşayan kişilere daha saygın bir kimlik fırsatı tanımada da son derece faydalıdır" ifadelerini kullandı. 


ÜLKEMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM Avrupa ve Amerika da uygulama sahaları üzerinde geliştirilen pek çok müdahale biçiminden farklı olarak; Türkiye'de kentsel dönüşüm deyince akıllara gecekondu bölgelerinin dönüşümü geldiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Kentlerin farklı sorunlanna karşı genellikle aynı çözümler uygulanıyor. Dönüşüm çalışmalan fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenirken yerleşime ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar genellikle dikkate alınmıyor. 

Son yıllarda ülkemizde kentsel dönüşüm ihtiyacı çok artmıştır. Kentlerimiz 1950'lerden 2000'lere kadar sağlıksız plansız kentleşme alabildiğine devam etmiştir. Sağlıksız üst üste binalar, keşmekeş trafik, yeşil alanı olmayan mutsuz bir yaşamın kentleri oluşmuştur. Aslında, kentleşmenin 2.evresi de 1999 depremi aklımızı başımıza bir nebze getirmiştir. Bu binaların çoğunun yıkılıp yeniden yapılması sık sık gündeme gelmektedir. İşte bu da kentleşmenin 3.evresi olarak tanımlanıyor. Bu evreyi modern şehir yaşamına uygun nitelikli yapılaşmanın ve kentsel yaşamın oluşması hedeflenerek iyi değerlendirmelidir. Bu konuda hükümetimiz eksikleri de olsa olumlu adımlar atmıştır. Afet riski taşıyan bölgelerde kira yardımı ve taşınma yardımı yapması somnun çözümünde son derece önemlidir" Kentsel dönüşüme sosyal, ekoSeyhan'da yapılması planlanan yerinde dönüşüm(Kentsel Dönüşüm) ile ilgili bilgi veren Başkan Karalar, "Biz TOKİ ile iki kez görüştük. Gerçekten iyi niyetli, çözüme odaklı olduklannı görmüş olmaktan mutluluk duyduk. Biz özellikle göçten dolayı yapısı bozulan mahallelerimizi anlattık. Suç örgütlerinin odağı haline geldiğini söyledik. Kötü madde bagımlılannın yuvası olduğunu, buraların behemehâl çözülmesi gerektiğini ve buraların yapılandınlmasınm bir sosyal proje olarak görülmesini, hak sahiplerinin yükünün azaltılması gerektiğini anlattık. 

Diğer sahalarda proje geliştirmede Şakirpaşa Havaalaran kent merkezinde kalması ve bu alanın uçuş nomik ve kültürel olarak ta eğilmek gerektiğini belirten Başkan Karalar, "Sürece olayın sosyal, ekonomik ve kültürel yönünden eğilmek gerekir. 

Bu bağlamda sosyolog, psikolog, ekonomistler gibi uzmanlar ve şehir plancılan, mühendisler ve mimarlarla çalışmayı önemsiyorum. Böylelikle özgün dönüşüm yapılmalıdır. 

Projelerin tamamında hak sahipleri dâhil edilmeli projelerin değer artışı vatandaşa yansıtılmalıdır. Böylelikle projelerin sahiplenmesi sağlanmalıdır. Mutabakatla yapılan projelerde oluşan fiziksel çevrenin sahiplenilmesi hepsinden de önemlisi kent kimliğinin oluşmasını sağlayacaktır" konisi (mânia) sınırlarından dolayı sıkınti yaşamaktayız. Bir başka ifade ile yüksekliğe takılmaktayız. 

Bu durum sadece kentsel dönüşüm projelerini değil gelişme konut alanlanmızı da etkilemektedir. 

TOKİ ile görüşmemizde sağlıklı ve modem Seyhan için belediyemiz de hangi özveriyi yapması gerekiyorsa yapalım dedik. Proje daha nihai protokole bağlanmadı ancak biz mevcut TOKİ yönetimi ile ortak proje üretebileceğimizi düşünüyoruz. Seyhan 10 bin yıllık bir kent bu potansiyeli ile ilgili kurumlarla birlikte çalışarak tarihin kenti, kültürün kenti, sanatın kenti, damak lezzetinin kenti olması için çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. 


Adana Egemen Gazetesi