28 / 05 / 2022

Zeytinburnu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Zeytinburnu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi 2965 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.
İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2965 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 no lu parsellerde bulunan İ.E.T.T Bloklarının  6306 sayılı Kanun kapsamında 75567 no.lu yapı kimlik numarası ile riskli yapı ilan edilerek söz konusu alana ilişkin hazırlanan Zeytinburnu  İlçesi, Merkezefendi  Mahallesi 2965 ada muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 97 (ı)-102 (e) maddeleri, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca onaylandı.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 12/07/2019 tarihinden itibaren 30 gün süreyle  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi No:47) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın