Ziraat Katılım Varlık Kiralama'dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı! Ziraat Katılım Varlık Kiralama'dan 300 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın TRDZKVK82026 ISIN kodlu, 96 gün vadeli 300 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleşti.Ziraat Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TRDZKVK82026 ISIN kodlu yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcı olduğu, TRDZKVK82026 ISIN kodlu, 96 gün vadeli 300 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleşti.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.