Ziraat Katılım Varlık Kiralama'dan 700 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'dan 700 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın TRDZKVK82018 ISIN kodlu, 98 gün vadeli, 700 milyon TL tutarında, yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlandı.


Ziraat Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TRDZKVKK2023 ISIN kodlu yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama, TRDZKVK82018 ISIN kodlu, 98 gün vadeli, 700 milyon TL tutarında, yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlandı.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:

Ziraat Katılım Varlık Kiralama

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.