Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı tamam!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın 350 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı tamam!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın 92 gün vadeli 350 milyon TL sermaye tutarında yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışı tamam...


Ziraat Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TRDZKVK42129 ISIN kodlu yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama tarafından TRDZKVK42129 ISIN kodlu, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, 92 gün vadeli 350 milyon TL sermaye tutarında yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışı gerçekleşti. 

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

28.04.2021

27.04.2021

28.04.2021

4,48658

15.703.030

  

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

28.04.2021

27.04.2021

28.04.2021

    

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.