Zonguldak Devlet Hastanesi'nin otopark ihtiyacı TBMM'de!

Zonguldak Devlet Hastanesi'nin otopark ihtiyacı TBMM'de!Zonguldak Devlet Hastanesi'nin otopark ihtiyacı için Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin tarihi binasının yıkılacağına dair iddialar meclis gündemine taşındı. CHP'li Yavuzyılmaz, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Devlet Hastanesi'nin otopark ihtiyacı için Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin tarihi binasının yıkılacağına dair iddialara ilişkin soru önergesi verdi. Yavuzyılmaz, sorusunun Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, ''Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğünün 96'ıncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim'' diye konuştu.

Yavuzyılmaz, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Zonguldak Merkezde bulunan, bilinen adı “Kız Meslek Lisesi” olan, Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yıkılacağı, yerine ise otopark yapılacağı iddiaları uzun zamandır Zonguldak kamuoyunu meşgul etmektedir. Her ne kadar Bakanlığınıza sunulmuş olan 7/21789 esas numaralı soru önergesine 10.01.2020 tarihinde verilen yanıtta; “söz konusu okulun yıkılması yönünde herhangi bir talebin bulunmadığı ve okulun bütün bölümleri ile eğitim öğretimine devam etmekte olduğu” belirtilmiş olsa da, Kız Meslek Lisesiyle ilgili gelişmeler ve Ak Partili siyasetçilerce dile getirilen açıklamalar tarihi okulun yok edilmesi yönünde bir niyetin olduğunu ortaya koymaktadır. Zonguldak için simgesel öneme sahip, Cumhuriyet kadınının, gücünün, emeğinin, çalışkanlığının ve toplum hayatında söz sahibi olmasının sembolü olmuş kültürel bir yapının; mimari açıdan teknik ve estetik değere sahip bir okulun yıkılmak istenmesi Zonguldak halkında infial yaratmaktadır. Bu yıkıcı politika ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının, milli manevi, mesleki değerlere sahip çıkma vizyonuyla ve işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim ile karşılama misyonuyla da uyuşmamaktadır.''

Zonguldak Devlet Hastanesi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın soruları:
1. Kız Meslek Lisesinin yıkılması yönünde Bakanlığınıza ulaşan bir başvuru var mıdır? Bu yönde bir talep söz konusu ise Bakanlığınızın yanıtı ne olmuştur? 
2. Okulun öğrencilerinin başka bir okula nakledilmesi yahut okulun başka bir okul ile birleştirilmesi yönünde Bakanlığınızın bir tasarrufu söz konusu mudur? 
3. Bakanlığınıza, okulun yıkılması yönünde bir talep ulaştı ise bu talebi yapan kurum hangisidir? 
4. Bakanlığınızın “milli manevi ve mesleki değerlere sahip çıkma” vizyonundan hareketle; kültür varlığı tescili konusu yargıya intikal eden tarihi okulun korunması adına davaya müdahil olma yönünde bir talebininiz söz konusu mudur?  

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com