Kentsel dönüşümde devlet yardımı!

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan kişilere talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanıyor...

Kentsel dönüşümde devlet yardımı!

Kategori: Emlak Terimleri

Kentsel dönüşümde devlet yardımı!

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır. 


Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.


KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? 

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir. KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİ ALMAK İÇİN MALİKLERİN 2/3 ÇOĞUNLUK İLE ANLAŞMASI ŞART MIDIR?

Kira yardımı almak veya faiz desteğinden yararlanmak için maliklerin kendi aralarında anlaşma yapması şartı bulunmamaktadır.


MALİKLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?


Riskli binadaki malikler;

• Bağımsız bölümü gösterir tapu belgesi,

• Arsa paylı tapular için, nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus

 kayıt örneği veya üzerine kayıtlı olan son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturalarından birisi, 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Riskli bina tespit raporu inceleme formu,

• Konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösterir adrese dayalı

 nüfus kayıt örneği,

ile birlikte  İstanbul  ,  İzmir  ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 

Müdürlüklerine, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 

başvuracaktır.


KİRACILAR KANUN HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANABİLECEK Mİ? 

Kanun kapsamında kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabilir. 


Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebilecektir.


Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ