Muhtar adayı olma şartları nelerdir?

Nasıl muhtar olunur? Muhtar adayı olmak için nereye başvurulur? Muhtar adayı olmak için aranan şartlar neler? Muhtar adayı olmanın şartları nelerdir? İşte muhtar adaylığıyla ilgili tüm soruların cevapları…

Muhtar adayı olma şartları nelerdir?

Kategori: Emlak Terimleri

Muhtar adayı olma şartları nelerdir?

Muhtarlık seçimleri için başvuru yapmaya gerek yoktur. Seçim

günü sandık yanına muhtar pusulaları bırakılır. Seçtiğimiz muhtar adayının

pusulası onaylanarak sandığa atılır. En çok oyu alan, muhtar olur. Muhtar,

ihtiyar heyeti ve azaları adaylığı için herhangi bir kuruma başvurmanıza gerek

yoktur…

Partiler aza veya muhtar adayı gösteremezler.


Muhtar adayı olmak için gereken şartlar!

Kanun o özellikleri şöyle tanımlamış:

- Türk olmak,

- Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydan beri o mahallede

oturmakta bulunmuş olmak,

- 25 yaşını bitirmiş olmak,

Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte

kağıtları bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı

suçlardan biriyle veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden

yasaklı olmamak,

- Türkçe okur yazar olmak, şarttır.


Muhtar adayının oy pusulası!

- Oy pusulaları beyaz

bir A-4 kağıdının 4'de biri büyüklüğünde olur. Fotokopi kağıdının dörtte

biri...

- Muhtar adayları hangi mahalleden veya köyden aday oluyor

ise oy pusulasının üst kısmına aday olduğu yeri yazarlar.

- Oy pusulasının alt kısmında ise kendi isimleri bulunur.

- Oy pusulaları seçim mahallinde bulunan sandık başkanlarına

teslim ederler.


Muhtar adaylarını ilgilendiren kanun!

                                              6319

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE

İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2972

Kabul Tarihi :

18/1/1984

Yayımladığı R. Gazete

: Tarih : 18/1/1984 Sayı : 18285

Yayımlandığı Düstur :

Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 4


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Amaç ve kapsam:

 Madde 1 – Bu Kanun

mahalli idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu

amaçla:

 a) İl genel meclisi

üyelerinin,

 b) Belediye başkanı

ve belediye meclisi üyelerinin,

 c) Köy ve mahalle

muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin,

 Seçim sistemi, usul,

dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme

ilkelerine ait hükümleri kapsar.

 Seçim sistemi ve

usulü:

 Madde 2 – Mahalli

idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve

döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan

seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye

başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır.

Seçim çevresi:

 Madde 3 – İl genel

meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir.

 Belediye başkanı ve

belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim çevresidir.

 Büyük şehirlerdeki

seçim çevresi:

Madde 4 – (Değişik: 12/11/2012-6360/29 md.)

Büyükşehir belediye başkanının seçiminde seçim çevresi,

büyükşehir belediye sınırlarından oluşur.

 Seçilecek üye sayısı:

 Madde 5 – Her seçim çevresinde,

seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre hesaplanır.

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ