1934 yılında İstanbul'un merkez ilçelerinde satılık arsalar!

1934 yılında İstanbul'un merkez ilçelerinde satılık arsalar!

1934 yılında İstanbul'un değişik semtlerinde Çarşıkebir' bir han odası 150 lirayken, Üsküdar' da ortalama 180 metrekare arsa 1000 liraymış, Çapa tramvay yolu üzerinde 753 metrekare büyüklüğünde bir arsa ise 4 bin 920 liraymış.


İstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları

  Kıymeti

muhammenesi

Lira      K.

150     00  Çarşıyıkebir'de Çuhacı Hanı alt katta 10 nolu

            odanın tamamı

158     00  Kasımpaşa'da Camiikebir Mahallesi'nde Debağhane

            caddesinde 24,26 nolu kahvehane ve odanın 1/6

            hissesi

1000    00  Tahminen 240 arşın terbiinde bulunan Üsküdar'da

            Gerede Camii arsası

1130    00 1500 arşın miktarında Yenibahçe'de Arpaemini Mustafa

            Efendi Cami arsası

4920    76   753 metre murabbaında Çapa'da tramvay caddesinde

            Kazasker Ahmet Efendi Camii arsası ve enkazı

1400    00   293 metre terbiinde Fatih'te Muhterik  Pirinçci Sinan 

            Camii arsası.                                                                                                                                             300      00   Kadırga'da Bostan Ali Mahallesi'nde Kadırga Lima-

            nı caddesinde 114 nolu mukaddema dükkan elyevm a-

            danın tamamı

200     00  Atikalipaşa Mahallesi'nde Sofçu Hanı alt katta 13

            nolu oda gediği.

    Yukarıda ki emlaki mahlule Mart'ın 21. çarşamba günü saat 15.00'da pazarlıkla satılacağından taliplerin pey akçeleriyle beraber Mahlulat Kalemi'ne müracaatları.


(1934 yılında bir öğretmen maaşı ders yükü ve branşa göre 90-150 lira arası maaş alıyormuş, 1 altın 9.3 liraymış)


Akşam Gazetesi  25 Şubat 1934Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com