1934 yılında Kartal ve Pendik'de satılık tarla ve arsalar 30 lira ile 400 lira arasındaymış!

1934 yılında Kartal ve Pendik'de satılık tarla ve arsalar 30 lira ile 400 lira arasındaymış!

1934 yılında Ziraat Bankası tarafından verilen ilanda Pendik ve Kartal ilçelerinde arsa ve tarlalar büyüklüğüne göre 30 lira ile 400 lira arasındaymış. 1934 yılında Pendik ve Kartal köy olarak geçmekteymiş.


İstanbul Ziraat Bankası'ndan

Karyesi              Mevkii         Cinsi             metre            Kıymeti

Kartal         Meşeli Ayazma   Tarla           3672              200

   ''              Çavuşoğludere      ''              3295                75

Pendik        Kilise arkası         Arsa            138              300

Kartal         Çavuşoğludere    Tarla           3672             100

  ''                     ''                    ''                5508              200

  ''                      ''                   ''                7344              250

Pendik        Başlamış              ''                 2754              100

  ''               Zağra      Arsa elyevm tarla     1607              300

Kartal        Çavuşoğludere     Tarla           9186               300

  ''              Meşeliayazma       ''4/5            2754                30 

  ''              Üsküdar Caddesi, Arsa            172               300

  ''                  ''            ''            ''                   34               100

Pendik       Pendikardı   Arsa elyevm tarla    268               400


Yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedelleri nakten veya gayri mübadil bonosu ile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 30/01/1934 Salı günü saat on beştedir. Taliplerin yevmi mezkurda saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Şartname Banla kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisiyle belediye rusumu müşteriye aittir.


(Karye=köy, elyevm=bugün, 1 altının değeri 9.3 liraymış)


Akşam Gazetesi  13 Kanunusani (Ocak) 1934Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com