1934 yılında Üsküdar Nuh Kuyusu'nda bir ev 480 liraymış!

1934 yılında Üsküdar Nuh Kuyusu'nda bir ev 480 liraymış!

1934 yılında Kumkapı'da üç odası ve üç holü bulunan bir evin 8/3 hissesi peşin parayla 938 lirayken, Üsküdar Nuh Kuyusu Caddesinde bulunan 3 odalı, bahçeli bir evin tamamı 480 liraymış.


İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden:

Cins ve Mevkii                                                           Muhammen bedeli

                                                                                    lira

Kumkapı: Çadırcı Ahmet Çelebi Mahallesi'nin               938 peşin para ile

Bakkal Sokağı'nda bahçe ve müştemilatı saire

yi havi 3 oda ve 3 sofası bulunan 5 ve 15 Nolu

hanenin 8'de 3 hissesi


Üsküdar'da: Yeni Mahalle'de Nuh Kuyusu Cad             480  ''      ''      ''

desinde 3 oda ve bahçe ile müştemilatı bulunan

129, 179 Nolu hane.

Yukarıda mevkii ve vasıfları yazılı haneler hizalarındaki kıymetler üzerinden 1 Şubat 934 perşembe günü saat 14.00 kadar pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin müracaatları.


(1934 yılında bir öğretmen maaşı 90-150 lira arasındaymış)


Akşam Gazetesi    11 Kanunusani 1934 


Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com