İstanbul'un tüm semtleri 1934 yılında elektriğe kavuşmuş!

İstanbul'un tüm semtleri 1934 yılında elektriğe kavuşmuş!

1934 yılının sonunda İstanbul'un tüm semtleri elektriğe kavuşacakmış. Elektrik Şirketi ile yapılan anlaşmada şirkete beş yıl müddet verilmiş. Şirket bu beş senenin sonunda İstanbul'da aydınlatılmamış semt bırakmayacakmış.


Elektrik


Bu senenin sonunda elektirksiz semt kalmayacak


Elektrik şirketinin Anadolu Yakası'nda yapacağı elektrik tesisatı için, mukavelename mucibince beş senelik bir müddet verilmişti. Şirket tesisatı bundan daha evvel, üç senede ikmal etmeyi düşünmüştü.

Haber aldığımıza göre, mühim bir mani çıkmadığı takdirde elektrik şirketi 1934 senesi sonuna kadar mukavelename mucibince beş sene içinde ikmal etmesi lazım gelen bütün tesisatı tamamlayacaktır. Bu takdirde istanbul'da elektiriksiz hiç bir semt bulunmayacaktır.Akşam Gazetesi  6 Kanunusani (Ocak) 1934Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com