1936 yılından itibaren arazi ve bina vergilerini belediyeler tahsil edecekmiş!

1936 yılından itibaren arazi ve bina vergilerini belediyeler tahsil edecekmiş!


1936 yılının haziran ayından itibaren bina ve arazi vergilerini belediyeler kendi hesabına tahsil edeceklermiş. İstanbul Belediyesi bu vergilerden aynı sene yaklaşık 3 milyon lira tahsil edecekmiş.


Arazi ve Bina Vergilerinden Belediye Ne İstifade Edecek?


TAKRİBEN 3 MİLYON LİRA


Yeni kabul edilen bir kanuna göre arazi ve bina vergileri bu seneden itibaren idarei hususiyelere geçmiştir. Hazirandan itibaren bu iki vergiyi belediyeler kendi hesabına tahsil edeceklerdir. Fakat bu vergiler hazirandan itibaren tahsil edecekleri için şimdiden tahakkuk ettirilmeleri lazımdır. Belediyelerin henüz böyle teşkilatı olmadığı için şimdi maliye tahakkuk şubeleri bu yeni vergiyi tahakkuk ettirmeye başlamışlardır. Haziranda belediyelere hazır olarak devredileceklerdir.

Yeni vergi ile İstanbul Belediyesi senede üç milyon lira kadar bir para almış olacaktır. Belediye eskiden de muhtelif vergilerden hemen bu kadar bir hisse alıyordu İstanbul tarafında geçen sene 98 bin lira arazi ve 1,042,000 lira bina vergisi tahsil edilmişti. Üsküdar ve Beyoğlu tarafları da hesaba katılınca bu vergi miktarı 3 milyon lirayı bulmaktadır. Belediye bundan sonra maliyeden başka bir hisse almayacak yalnız bu iki vergi ile iktifa edecektir.


(1936 yılında Reşat Altın 9 liraymış.)


Son Posta 20 Ocak 1936


Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com