1941 yılında ev kirasını yükselten bir ev sahibi hapise mahkum olmuş!

1941 yılında ev kirasını yükselten bir ev sahibi hapise mahkum olmuş! 1941 yılında ev kirasını yükselten bir ev sahibi hapise mahkum olmuş!

1941 yılında Vatan Gazetesi'nde yer alan haberde, bir ev sahibinin sebepsiz yere kiraya artırması ev sahibine pahalıya mal olmuş. Kirayı yükselten ev sahibi evinin bir yıllık kira geliri 490 lira cezaya çarpıtılmış.


EV KİRASINI YÜKSELTEN BİR EV SAHİBİ MAHKUM OLDU

Üç kişi de ihtikardan tevkif edildi.


Göztepe'de oturan ve ticaret müşavirliği yapan Fazıl adında birisi, Alemdar'daki evinin kirasını hiç bir sebep yokken arttırmıştır, dün Asliye İkinci Ceza Mahkemesi'nce evinin senelik kira tutarı olan 490 lira para cezasına çarpılmıştır.


Tahmis Sokak'ında kuru kahvecilik yapan Sükyas, Bursa Kıratanesi'nde garsonluk yapan Nuriye halis kahve diye halis nohutun kilosunu 180 kuruştan satmış, 30 lira cezasına on gün müddetle de dükkanının kapatılmasına mahkum edilmiştir.

Sirkeci'de Nöbethane Caddesi'nde bakkallık yapan Emin, beyaz peynir üzerinde ihtikar yapmış 25 lira para ve bir hafta da dükkanının kapatılması cezasına çarpıtılmıştır.


Bundan başka Galata'da hurdacı Nasri ile Artin demir boruyu fazla fiyata satmaktan çarşı içinde Yeniçeşme Sokak'ında kunduracı Mustafa da 306 kuruşa satılması lazım gelen bir çift ayakkabı lastiğini 350 kuruşa satmak suçundan İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nce tevkif olunmuşlardır.


Vakit Gazetesi 18 Aralık 1941 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com