1941 yılında harap olan surlar yıktırılacak!

1941 yılında harap olan surlar yıktırılacak! 1941 yılında harap olan surlar yıktırılacak!

1941 yılında İstanbul Belediyesi, İstanbul'un harap olan tarihi surlarını yıktıracakmış. Tamirleri mümkün olmayan surların muhafazasında bir fayda görmeyen Belediye, yalnız Edirnekapı ve Yedikule surlarını muhafaza edecekmiş.
Harap olan surlar yıktırılacak


Belediye ile Müzeler İdaresi arasında bir anlaşma yapıldı


    Unkapanı - Yenikapı arasında açılan Gazi Bulvarı üzerindeki eski ve tarihi eserlerin tespit edilmeye başlandığı yazmıştık. 

    Belediye ile Müzeler İdaresi arasında yapılan anlaşmaya göre İstanbul Surları'nın vaziyeti de tayin edilmiştir. İstanbul'un tarihi surlarının mühim bir kısmı harap olmuştur. Tamirleri kabil olmayacağından bu sur parçalarının muhafazasında da bir fayda görülmemektedir. Surların bu harap kısımları tamamıyla yıkılacaktır. 

    Yalnız Yedikule, Edirnekapı gibi sur kapıları tamamıyla muhafaza edilecektir. Bunun için bir proje hazırlanmıştır. Projede muhafaza edilecek surların mevkileri gösterilecek ve diğerleri yıktırılacaktır.

     Diğer taraftan eski eserlerin tamiri usulü de tespit edilmiştir. Gelişi güzel bir tarzda tamir edilen bazı eserlerin tarihi ve mimari hüviyetlerine halef geldiği görülmüştür. Eskiden bazı eserlerin üzerine badana vuruluyordu. Bu çirkinliklere nihayet vermek üzere her eserin tarihi üslubu ve kıymeti bozulmamak üzere nasıl tamir edileceği tespit edilecek ve tamir işlerinde bu esaslara ehemmiyet verilecektir. 


Akşam 4 Kanunusani (Ocak) 1941Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com