1948 yılında Borsa Hanı yıktırılacak!

1948 yılında Borsa Hanı yıktırılacak!

1948 yılında İstanbul Belediyesi, Karaköy Meydanı'ndaki mülkiyeti kendisine ait olan Borsa Hanı yıktıracakmış. Prost'un hazırladığı planı tatbik edecek olan Belediye, yıktırılacak hanın kapladığı alanı meydana ilave edecekmiş.1948 yılında Borsa Hanı yıktırılacak!


Galata'da eski Borsa Hanı yıktırılacak


1948 yılında Borsa Hanı yıktırılacak!


Eski Borsa Hanı yıktırılacak


Karaköy Meydanı bu suretle genişletilecek


     Belediye, çok sıkışık bir halde bulunan meydan ve caddeleri açmaya karar vermiştir. İlk olarak Karaköy Meydanı açılacaktır. Bunun için Belediye'nin malı olan eski Borsa Hanı kaldırılacak, bu hususta haziran başında Daimi Komisyon'a teklifte bulunacaktır. 

     Belediye, bu binadan yılda ancak 50 bin lira bir kira temin etmektedir. Encümen kararı aldıktan sonra bina hemen yıktırılacak ve meydana ilave edilecektir. Hanın kapladığı saha epeyce büyüktür. 

     B. Prost, Karaköy Meydanı'nın tanzimi için bir plan yapmış ve plan tasdik edilmişti. Eski Borsa Hanı'nın yıktırılmasıyla bu planın tatbiki kısmen mümkün olacaktır. Plana göre, köprünün Kadıköy İskelesi'yle Tünel arasında yer altından bir geçit yapılarak yaya geçenlere bırakılacak ve meydan tamamıyla nakliye vasıtalarına tahsis edilecektir. 

     Borsa Hanı'nın yıktırılması ve meydanın tanzimiyle genişletilmesi nihayet iki ay içinde tamamlanacaktır.


(1948 yılında Reşat Altın 41 liraya satılıyormuş.)


Akşam 24 Mayıs 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com