1948 yılında Borsa Hanı'nın bulunduğu ada tamamen yıktırılacak!

1948 yılında Borsa Hanı'nın bulunduğu ada tamamen yıktırılacak!

1948 yılında İstanbul Belediyesi, Karaköy Meydanı'ndaki Borsa Hanı'nın bulunduğu adayı tamamen yıktıracakmış. Belediye, meydandaki trafik yoğunluğunu azaltmak için hanın üzerinde bulunduğu arsaları yola ve meydana katacakmış.
1948 yılında Borsa Hanı nın bulunduğu ada tamamen yıktırılacak!


Karaköy'deki Borsa Hanı yıktırılıyor


Bu hususta verilen karar Daimi Encümen'den çıktı


     Karaköy'deki nakil vasıtaları izdihamını önlemek üzere Belediye Borsa Hanı denilen adayı tamamen yıktıracaktır. Bu husustaki karar, Daimi Encümen'den çıkmıştır. Han Belediye'ye aittir. Ancak buradaki arsalar yola ve meydana kalb edeceğinden Belediye kendi mülkünü bizzat istimlak edecektir. Burası yıktırıldıktan sonra bir kısmı yola verilecek, bir kısmında da bir otomobil parkı vücuda getirilecektir. 

     Kadıköy İskelesi rıhtımında bekleyen otomobiller gerek yayaların ve gerekse nakil vasıtalarının gelip geçişine mani olduğundan hem şikayetlere ve hem de kaza ve tıkanıklığa sebebiyet vermektedir. Borsa Hanı yıkıldıktan sonra vücuda getirilecek park buradaki otomobillere tahsis olunacaktır. Bu işe ait proje yakında Bakanlığa gönderilecek ve tasdikten sonra derhal işe başlanacaktır. Bu işin bu sene içinde tamamlanacağı söyleniyor.


Akşam 7 Ağustos 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com