25 / 09 / 2022

1945 yılında İstanbul yollarının onarılması için 200 milyon liraya ihtiyaç varmış!

1945 yılında İstanbul yollarının onarılması için 200 milyon liraya ihtiyaç varmış!

1945 yılında İstanbul sokaklarının uzunluğu bin 600 kilometreymiş. Bu yolların onarılması 2. Dünya Savaşı öncesinde 40 milyon liraya mal olacakken, harp sonrası onarım için gerekli olan para 200 milyon liraymış.İstanbul'un yolları


Hepsinin onarılması için 200 milyona ihtiyaç var.


İstanbul sokaklarının uzunluğu 1600 kilometre olarak hesaplanmıştır.

Harpten evvel bunların onarılması için 40 milyon liralık bir paraya ihtiyaç olduğu görülmüştü. Bugün bunların yapılması için 200 milyon liraya lüzum vardır.

Belediyeninmevcut gelir ve bütçesiyle bu işin yapılması imkansız görülmektedir. Ancak belediye gelirini artırmak ve yıllara göre yapılacak yolları taksim etmek suretiyle mümkün olabilecektir. 

Yeni hazırlanmakta olan belediye gelirlerini artırma kanununun çıkmasından sonra gereken esaslı onarmaya başlanacaktı.


(1945 yılında Reşat Altın 38 liraymış.)


Vakit Gazetesi 8 Temmuz  1945Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com
Geri Dön