04 / 10 / 2022

1945 yılında İstanbul'un nüfusu 950 bin kişiymiş!

1945 yılında İstanbul'un nüfusu 950 bin kişiymiş!

1945 yılında yapılan nüfus sayımlarında Türkiye'nin nüfusu 19 milyon 200 bin kişiymiş. İstanbul'un nüfusu ise 950 bin kişiymiş. 1940 yılı sayımından sonra şehrin nüfusu 5 yılda sadece 161 bin kişi artmış.Nüfus sayımı bütün yurtta dün muvaffakiyetle yapıldı.


İlk tahmine göre Türkiye'de 19.200.000, İstanbul'da ise 950,000 insan var.

İstanbul'da sayım, 15.55'de sona erdi. 37 doğum, 22 ölüm vak'ası kaydedildi.


1945 yılında İstanbul un nüfusu 950 bin kişiymiş!

Nüfus sayımı dün İstanbul'da, evvelce düzenlenen plan dahilinde yapılmıştır. Sabah saat 6'da vilayet sayım bürosu erkanı görevlerinin başına gelmişler ve 6,30'dan itibaren de sayım memurları ve kontrolörler cetvellerini alarak yazım bölgelerine dağılmaya başlamışlardır. Bu suretle 12 bin sayım memuru ve 5 bin kontrolör en geç saat 7.30'da çalışmaya koyulmuş bulunuyorlardı.

Vilayette, her ilçe için telefonlu birer oda ayrılmış ve sayımın cereyanı bu odada daimi surette bulundurulan birer irtibat memur tarafından idare edilmiştir. Büronun emrine yeter derecede otomobil, otobüs tahsis edilmiş, gerek teftişlerde ve gerekse doğum ve hastalık gibi vakalarda bu taşıtlardan istifade edilmiştir. Kır bölgelerinde dolaşan sayım memurlarının, işlerini erken ve süratle görebilmeleri için bunlara at vesaire gibi birer taşıt verilmiştir.


1945 yılında İstanbul un nüfusu 950 bin kişiymiş!

İstanbul'un nüfusu ne kadar?

Yapılan tahminlere göre, İstanbul'un nüfusu eskisine nazaran artmıştır. Vilayet nüfusunun, askeri birlikler çıktıktan sonra 900-950 bin arasında olacağı umulmaktadır.


1945 yılında İstanbul un nüfusu 950 bin kişiymiş!

Dört odalı ev 120 nüfus


Sayım işleriyle meşgul olan sayıcı memurlar birçok enterasan vaziyetlerle karşılaşmışlardır. Bilhassa Sirkeci ve Yüksekkaldırım'daki Musevi mahallelerinde çok kalabalık ailelere rastlanılmıştır. Bu arada Sirkeci'de, Ebusuud Caddesi'nde bulunan dört odalı bir evde tam 120 nüfus, Kuledibi mevkindeki bir evde de 62 nüfus sayılmıştır.Cumhuriyet Gazetesi 22 Ekim 1945Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com
Geri Dön