2018 Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu!

2018 Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu! 2018 Mayıs ayı kira artış oranları belli oldu!

2018 yılı Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara yapılacak zam oranı belli oldu. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? 

2018 yılı Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara yapılacak zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bu ay kiraya yüzde 15,36 oranında zam yapılacak.

Gayrimenkul kiralamalarının düzenlendiği Borçlar Kanunu gereğince, mesken ve işyerindeki kira zammı farklı şekillerde hesaplanıyor. Meskendeki kiracıya kanunen üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranlarında zam yapılması gerekirken, işyerindeki kiracıya sözleşmeye bağlı kalma şartı ile 2020 yılına kadar istenilen oranlarda zam yapılabiliyor. 

Yabancı paralı kira sözleşmelerinde artış

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamıyor. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanıyor.

5 yıllık kira sözleşmelerinde artış

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleniyor. 

Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebiliyor.

Mayıs'ta kiralar ne kadar artacak?

TÜİK verilere göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 2,60 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,36 artış gösterdi. 

Yukarıdaki oranlardan on iki aylık veriler kullanılarak kiraya zam yapılıyor. Buna göre mal sahipleri meskendeki kiracısına yüzde 15,36 oranında zam yapabilecek. 

Kira artışı hesaplama örneği

Mevcut kira: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 15,36 
Zam bedeli: 153,6 lira
Zamlı kira bedeli 1.153,6 lira


2018 Nisan ayı kira artış oranları açıklandı!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com