2B arazisi başvuru yerleri!

 2B arazisi başvuru yerleri! 2B arazisi başvuru yerleri!

2b arazilerinin satışları, 01/05/2010 tarihinden itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılıyor. İşte, 2B arazisi başvuru yerleri! 2B arazisi başvuru yerleri!


Kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere 2b araziler deniyor. 


2b arazisindeki "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak biliniyor. 

2b araziler Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde yer alıyor. 


Bu arazilerin büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluşuyor. Bu alanlar üzerinde su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanan 400 bin civarında yapı bulunuyor. 


2b arazilerinin satışları, 01/05/2010 tarihinden itibaren tespit ve takdir edilen rayiç bedeller üzerinden yapılıyor.  Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlanıyor.


2B arazisi başvuru yerleri;

- Defterdarlık,

- Mal müdürlükleri,

- Ziraat Bankası şubeleri ve internet üzerinden "2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabı.


2B başvuruları için gereken belgeler;

- Başvuru dilekçesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Başvuru bedelin yatırıldığına dair makbuz,

- Veraset ilamının onaylı örneği (kanuni mişrasçılardan mirasçı olduğunu gösteren belge)

- Akdi haleflerden ise Kanun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakat.


2b arazileri doğrudan satış dilekçesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com