3 maddede siteler ve ortak alanları!

3 maddede siteler ve ortak alanları! 3 maddede siteler ve ortak alanları!

Avukat Kadir Kurtuluş ile Stajyer Avukat Elif Hamzaçebi 'Siteler ve ortak alanları' konusunu kaleme aldı. İşte 3 başlıkta siteler ve ortak alanları...Sitede yaşamaya karar verdiniz, site içerisinde konut satın alacaksınız, güzel, ancak site yaşamına geçmeden önce, sitenin hukuken ne anlama geldiğini, sitede ortak alan kavramını ve konutunuzun kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş ortak alanların nasıl anlaşılabileceğini bilmenizde fayda var. Sitelerle ilgili yazı dizimizin başlangıcı olan bu yazımızda, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, toplu yapı olarak tanımlanan site ve site ortak alanlarından bahsedeceğiz. 

1. Site nedir?

Site, komşu veya birbirine bitişik, bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim plânına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.

Bir sitede, toplu yapı yönetimine geçilmemişse malikler arasındaki uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre çözülemez ve doğal olarak Kat Mülkiyeti Kanunu’nun sağladığı korumadan yararlanılamaz. Bu yüzden site içinde konut satın almadan önce, sitenin toplu yapı yönetimine geçtiğinden emin olun.

2. Site ortak alanları nasıl belirlenir ve nerelerdir, havuz ortak alan mıdır?

Site kapsamında bulunan birden çok yapının ortak sosyal (lokal, toplantı salonu vb.) ve alt yapı (havuz, depo vs.) tesisleri, bulundukları parsel veya yapıya bakılmaksızın, tahsis edildikleri konutların ortak yeri sayılır.

Site kapsamında olup, bütünüyle bu kapsamdaki konutların ortak kullanımına ve faydalanmasına tahsis edilmiş bulunan parsellerin malik hanesine, tahsis edildikleri site kapsamındaki diğer parsellerin ada, parsel, blok ve konut numaraları gösterilmek suretiyle tapu siciline kaydedilir ve bu suretle tahsis edildikleri parsellerde bulunan konutların ortak yeri olur. Yani, site kapsamında bulunan bir parselin tamamı, bir veya birkaç parseldeki konutların kullanım ve yararlanmasına özgülenebileceği gibi, siteyi oluşturan bütün konutlara da özgülenebilir.

Site kapsamında bulunan bir parsel üzerindeki havuz, depo gibi altyapı tesisleri, doğrudan o parselde bulunan konutların ortak yeri değil, kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş konutların ortak yeri sayılır. Yani, bir parselde yer alan havuzun kullanımı, site içerisindeki tüm konutlara özgülenmiş olabileceği gibi, sadece o parseldeki konutun/konutların kullanımına da özgülenmiş olabilir. 

Site kapsamında kalan bir yapıdaki lokal, toplantı salonu gibi sosyal tesisler de hangi konutların ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş ise, o konutların ortak yeri sayılacaktır. Örneğin bir lokal, yer aldığı yapıdaki konutların kullanımına da özgülenmiş olabilir, bütün konutların kullanım ve yararlanmalarına da. Peki, bu tesislerin kullanım ve yararlanımının hangi konutlara özgülendiğini nasıl anlayacağız? Site vaziyet planı ve projeleri ile. 

3. Site Vaziyet Planı ve Projeleri nedir?

Sitelerde, ortak yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, site kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak, ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet plânında ve projelerde belirtilir. Sitede bulunan bir havuz veya lokalin, ortak yer sayılıp sayılmadığını, sayılıyorsa hangi konutları kapsadığını bu plandan öğrenebilir, konutunuzu satın alırken ona göre bir seçim yapabilirsiniz. 

Avukat Kadir Kurtuluş - Stj.Av. Elif Hamzaçebi

3 başlıkta kat irtifakı sahiplerinin borçları ve davalar!