30 soruda imar affı 2018!

30 soruda imar affı 2018!Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için getirilen imar affı için başvurular Cuma günü başlayacak. İşte 30 soruda imar affı 2018'in tüm detayları..


Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için getirilen imar affı düzenlemesi geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe girmişti. Vatandaşlar imar affı için önümüzdeki günlerde başvuruda bulunabilecekler. 

Peki, imar affından kimler nasıl yararlanacak? İmar affı için ne kadar ödeme yapılacak? İmar affı gelirleri nerede kullanılacak? İmar affı vatandaşa ne fayda sağlayacak? İşte merak edilen sorular ve yanıtları..

1- İmar affı uygulaması nedir?

İmar affı ile iskânsız ve ruhsatına aykırı olarak inşa edilmiş yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi ve bu gelirin dönüşüm projelerine finans sağlaması amaçlanıyor.

2- İmar affından kimler yararlanabilecek?

İmar affından, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar yararlabilecek.

3- İmar affı başvuruları ne zaman başlayacak?

İmar affı başvuruları 8 Haziran 2018 Cuma günü başlayacak.

4- İmar affı için nereye başvurulacak?

İmar affı başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlardan ve e-devlet üzerinden yapılabilecek.

5- İmar affı başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

İmar affı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

6- İmar affı için ne kadar bedel ödenecek?

Yapı kayıt belgesi alabilmek için konutlar için yüzde 3, ticari kullanımlı yapılar için yüzde 5 ödenmesi gerekecek. 

7- İmar affı başvuru bedeli ne zamana kadar ödenecek?

Yapı kayıt belgesi bedeli 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırılabilecek.

8- İmar affı başvuru bedeli nereye ödenecek?

Başvuru bedelleri Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi daireleri ile mal saymanlıklarına ödenecek.

9- Yapı kayıt belgesi ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?

Yapı kayıt belgesi ile kat mülkiyeti alınabilecek. Yapı kayıt belgesi alan yapılar için maliklerin tümünün muvafakatının olması ve varsa imar planlarında umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartı aranacak. 

10- İmar barışı ile eve kredi kullanılabilecek mi?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetinin de tesis edilmesi halinde bu dairelerin satışı için kredi kullanılabilecek. 

11- Riskli alanlardaki evlere belge alınabilecek mi?

Yapı kayıt belgesi akabinde cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi riskli alan uygulamasına engel olmayacak. Riskli alanlar bu kapsama girmeyecek.

12- Kat mülkiyeti için bedel ödenecek mi?

Kat mülkiyeti için bedel ödenmesi istenecek. Söz konusu cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.

13- İmar affı ile abonelikler alınabilecek mi?

İmar affı kapsamında çürük olmayan, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Bu evlere su, elektrik ve doğalgaz abonelikleri de bağlanabilecek.

14- Yıkım kararları ne olacak?

İmar affı ile yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından vazgeçilecek.

15- Tahsil edilmeyen para cezaları ne olacak?

İmar affı ile tahsil edilmeyen para cezalarından da vazgeçilecek.

16- Hazine arazisi üzerindeki bina imar affından yararlanabilecek mi?
 
Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek. 

17- Yapı kayıt belgesi alan binalar belediye taşınmazları üzerindeyse ne olacak?

Yapı kayıt belgesi alınan yapıların yasal veya akdi halefleri talep etmeleri halinde bu taşınmazlar, belediyesince rayiç bedel üzerinden kendilerine doğrudan satılacak. Bu satışların bedelleri ilgili belediyesine yatırılacak.

18- Başkasının mülkiyetine taşmış yapılar imar affından yararlanabilecek mi?

İmara aykırı yapı ve eklentiler başkasının mülkiyetindeki arsa ve arazilere ya da okul, hastane, park, yeşil alan gibi sosyal donatı için Hazineye tahsisli arazilere yapılmışsa imar affından yararlanamayacak.

19- İmar affında hangi bölgelerdeki yapılar istisna tutulacak?

İstanbul Boğazı ile Unkapanı’ndan girip Süleymaniye Camisi’ni çevreleyen alandan Sultanahmet Meydanı ve Topkapı Sarayını içine alan 308 hektarlık Tarihi Yarımada ve Çanakkale Savaşlarının yapıldığı Seddülbahir Alçıtepe’yi içine alan bölgedeki yapılar yararlanamayacak.

20- Ormandaki taş ve mermer ocakları imar affına dahil mi?

Ormandaki taş ve mermer ocakları yapı sınıfında olmadığı için imar affına dahil değil. 

21- Yarım kalmış yapılar imar affından yararlanabilecek mi?

Yarım kalmış yapılar imar affından yararlanabilecek. Ancak mevcut çıkılan kata kada izin verilecek. Sıvasını boyasını tamamlayıp kullanılabilir hale getirebilecekler.

22- Orman, yayla, mera, tarihi, doğal, arkeolojik sit alanlarındaki yapılar imar affına dahil mi?

Yapı kayıt belgesi istisnalar dışındaki tüm ruhsatsız, imara aykırı yapılar için verilebiliyor. Buna orman, yayla, mera, tarihi, doğal, arkeolojik sit alanlarındaki yapılar da dahil ediliyor. Ancak taşınmazın tescile konu edilebilir olması gerekiyor.

23- Yapı kayıt belgesi için yanlış beyan yapılırsa ne olur?

Kayıt sisteminde beyan esas olmakla birlikte yanlış beyanda bulunulması ve bunun ortaya çıkması durumunda, o yapı için ileride telafisi güç sorunlar yaşanacak.

24- Yapı kayıt belgesi ne kadar geçerli olacak?

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapının yeniden yıkılıp yapılmasına ya da bulunduğu alanda kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

25- Yapı kayıt belgesi alınan ev yıkıldıktan sonra ne olacak?

Yapı kayıt belgesi yapının mevcut durumunu muhafaza etmesi açısından yasal olarak geçerli olacak. Ancak, yapının yeniden yapılması durumunda imar yönünden müktesep hak teşkil etmeyecek. Örneğin mevcut yapı 6 kat yapılmışsa, meri (yürürlükte olan) imar planında bu yer için verilen kat yüksekliği de 5 kat ise, yeni yapı 5 kat olarak yapılacak.

26- Yapı kayıt belgesi riskli binaya alınabilecek mi?


Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda olacak. 

27- E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak müracaatta gereken bilgiler nelerdir?


1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

28- İmar affı yönetmeliği yayımlandı mı?

İmar affının usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik henüz yayımlanmadı. Yönetmeliğin 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

29- İmar affından elde edilen gelir ne olacak?

İmar affından elde edilen gelir dönüşüm projelerine finans olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışına ilişkin, "Toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz." dedi.

30- Kaçak yapı sahipleri yapı kayıt belgesi almak için başvurmazsa ne olacak?

Onlar için imarsızlık, imar kirliliği için yıkım kanunu gibi yürürlükteki yaptırımlar devam edecek. Elektrik, su kaçak olacak. İmar ve iskansızlığın tüm olumsuzluklarıyla karşı karşıya kalacak.

 

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com