5 soruda iş yerinde KDV indirimi 2019!

5 soruda iş yerinde KDV indirimi 2019! 5 soruda iş yerinde KDV indirimi 2019!

Gayrimenkul sektörünün beklediği KDV indirimi ile ilgili karar bugünkü Resmi Gazete'de Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar kapsamında geldi. 31 Mart tarihinde sona erecek ÖTV ve KDV indirimleri, Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Bugün açıklanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımları ve tapu harcında uygulanan vergi indirimi uygulaması uzatıldı. Ayrıca konut alımında yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen KDV uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.  

Bakanlar Kurulu Kararı ile iş yerinde KDV oranında da indirim yapılmıştı.  Konutta başlayan KDV indirimine iş yerleri de dahil edilmişti. İşte, 5 soruda iş yerinde KDV indirimi 2019.. 

1- İş yerinde KDV oranı ne kadar indirildi?
İş yerlerinde KDV oranı yüzde 8'e indirildi. 

2- İş yerinde KDV oranı ne kadardı?
İş yerinde KDV oranı indirimden önce yüzde 18'di. 

3- İş merkezi binalarında da KDV düştü mü?
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında iş yerleri "bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar" olarak yer aldı. Dolayısı ile İş merkezi binalarında da KDV indirimi yapıldı. 

4- İş yerinde KDV indirimi ne zamana kadar geçerli?
İş yerinde KDV indirimi yıl sonuna kadar devam edecek. 

5- İş yerinde KDV indirimini başlatan karar hangisi?
İş yerinde KDV indirimi, 193 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi Kapsamında Esnaf Muafiyetinden Faydalananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranının Belirlenmesi, Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranının Yeniden Tespit Edilmesi ve 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen ya da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmının Belirlenmesi Hakkında Karar kapsamında başlatıldı.