06 / 07 / 2022

6 soruda 2018 yılı emlak vergisi ödemeleri!

6 soruda 2018 yılı emlak vergisi ödemeleri!

Gayrimenkul sahiplerinin her sene ödemekle mükellef olduğu emlak vergisi 2018'de ne zaman ve nasıl ödenecek?1319 sayılı Kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor. Peki, siz de emlak vergisi mükellefi misiniz? Emlak vergisini kimler ne zaman öder? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak verigisi ne kadar ödenir? İşte 2018 yılı emlak vergisine ilişkin bilgiler;

 

1- Emlak vergisi nedir?


Emlak vergisi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, arazi, arsa ve binalar için tahsil edilen bir vergi oluyor. 

 

2- Emlak vergisini kimler öder?


Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisinin mükellefi oluyor. Ayrıca bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

 

3- Emlak vergisi nasıl hesaplanır?


Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”

 

2018 yılında tahsil edilecek emlak vergisi oranları şu şekilde sıralanıyor:

Türü Büyükşehir Olan İller Büyükşehir Olmayan İller

Mesken     Binde 2     Binde 1

İşyeri         Binde 4     Binde 2

Arsa          Binde 6     Binde 3

Arazi         Binde 2     Binde 1


4- 2018 Emlak vergisi nasıl sorgulanır?


Mükellefler emlak vergisi borcunun olup olmadığını sorgulayabiliyor. Emlak vergisi borcunu sorgulamak ve teyit etmek isteyen kimseler bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden gerçekleştirebiliyor.

 

5- 2018 Emlak vergisi ne zaman ödenecek?


Her sene iki eşit taksit şeklinde ödenen emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleşecek.

 

6- 2018 Emlak vergisi nereden ödenecek?

Emlak Vergisi ödemeleri, ilgili ilçe belediyesine direkt olarak yapılacağı gibi ilgili belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubeleri aracılığı ile de yapılabiliyor. Ayrıca PTT aracılığı ile de emlak vergisi ödemesi yapılabiliyor.

 

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com