6 soruda imar durumu belgesi!

 6 soruda imar durumu belgesi! 6 soruda imar durumu belgesi!

Bir arsanın imar durumu, üzerinde kaç katlı bir yapı yapılmasına izin verildiği, belediyeden alınacak imar durumu belgesinden görülebiliyor. Peki imar durumu belgesi nereden alınır?  İmar durumu belgesi ücreti 2017 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...İmar durumu belgesi ile imar uygulaması yapılan bir bölgenin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösteriyor. İmar durumu bir arsanın yapılanma koşulları; boyutları ve sınırları öğrenilebiliyor.

 

Bir arsanın imar durumu, üzerinde kaç katlı bir yapı yapılmasına izin verildiği, belediyeden alınacak imar durumu belgesinden görülebiliyor.

 

Peki imar durumu belgesi nereden alınır?  İmar durumu belgesi ücreti 2017 ne kadar? İmar durumu geçerlilik süresi ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


1- İmar durumu belgesi nereden alınır?

İmar durumu belgesi, bir dilekçe ile belediyeye müracaat edilerek alınabiliyor. Bazı arsaların imar durumları kamuya açılamıyor. Bu nedenle belediyeye gayrimenkul sahibi ile gidilmesi gerekiyor. 

 

2-İmar durumu belgesi ücreti 2017 ne kadar?

(İlk Müracatta her bir belge için)
4.1 0-1000 metrekare arası adet 50 TL
4.2 1000 metrekareden büyükse adet 75 TL

 

3- İmar durumu ne işe yarar?

- Belli bir arsada yapılması istenen yapının imar planlarında alacağı şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini,
- Söz konusu arsanın yapılanma koşullarını,
- Teknik şartlarının ne olması gerektiğini,
- Arsa üzerine kaç katlı bir bina yapılması gerektiğini,
- Yapının taban oturumunu,
- Toplam kapalı alanı kaç metrekare olacağını,
- Bahçe mesafelerini,
- Ön ve yan boşlukları,
- Tüm yapılanma koşullarını gösterir.

 

4- İmar durum belgesi için dilekçe nasıl yazılır?


...................BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE


............ilçesi,…………………….. mahallesi,……………pafta,……………… ada , ………………. parselinde kayıtlı taşınmazın maliki bulunmaktayım.


Parselime ait imar durumu belgesinin hazırlanarak tarafıma verilmesi için gereğini arz ederim.

……/……./2017

Mal Sahibi
ADI-SOYADI
T.C. Kimlik No:
(imza)

Eki: Tapu örneği
(Vekil ise Vekaletname örneği)
(Varis ise Veraset ilamı)

Adres:……………………………
……………………………………..
……………………………………..
Telefon:…………………

 

5- İmar durumu geçerlilik süresi ne kadar?

İmar durum belgesinin geçerlilik süresi, herhangi bir plan tadilatı olmaması halinde 1 yıl olarak belirleniyor. Son 1 yıl içinde imar durum belgesine binaen yapı ruhsatı verilmemesi halinde, yeniden imar durum belgesi alınıyor.

 

6- İmar durumu almak için gerekli evraklar nelerdir?

Tapu (aslı), 
Çap (aslı), 
Vekil varsa vekaletname gerekli oluyor. Ancak bu belgeler 
ile arsa sahipleri imar durumunu alabiliyor. 


Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com