6 soruda Yapı Kayıt Belgesi'nin kullanım yerleri!

6 soruda Yapı Kayıt Belgesi'nin kullanım yerleri! 6 soruda Yapı Kayıt Belgesi'nin kullanım yerleri!

İmar barışı başvuruları 15 Haziran'da sona eriyor. Bu kapsamda, mevzuata aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi alınıyor. Peki, Yapı Kayıt Belgesi'nin kullanım yerleri nerelerdir? İşte 6 soruda Yapı Kayıt Belgesi'nin kullanım yerleri...İmar barışı kapsamında, mevzuata aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alınıyor. Bu belgenin verildiği yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda oluyor.

İmar barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. İmar barışına 15 Haziran 2019'a kadar müracaat edilebiliyor. Peki, yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri nerelerdir?

1-) İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

2-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

3-) İmar Barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

4-) Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?
Kullanılabilir.

5-) Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi?
Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir.

6-) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

İmar barışında son iki hafta!

İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com