8 maddede Değerli Konut Vergisi değişikliği!

8 maddede Değerli Konut Vergisi değişikliği! 8 maddede Değerli Konut Vergisi değişikliği!

Değerli Konut Vergisi ile İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa bugünkü 31045 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut Vergisi"ne tabi olmayacak. 

Tartışmalara neden olan Değerli Konut Vergisi'nde bazı önemli değişikliklere gidildi. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar "Değerli Konut Vergisi"ne tabi olmayacak. İşte Değerli Konut Vergisi'nde yapılan değişiklikler...


1-Değerli Konut Vergisi 1 yıl ertelendi
-Emlak Vergisi Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile, Değerli Konut Vergisi 1 yıl ertelendi. Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti 2021 yılından itibaren başlayacak. 2020 yılına ilişkin olmak üzere 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Yani, 2020 yılı Şubat ayında verilmesi gerekirken, Maliye tarafından 1 ay ertelenerek Mart ayında verilmesi uygun görülen Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin verilmesine gerek kalmadı.  

2- 2020 yılı için belirlenerek vatandaşlara tebliğ edilen değerler artık geçerli değil
-Emlak Vergisi Kanuna eklenen geçici 24. Madde ile, daha önce 2020 yılına ilişkin olmak üzere değerli konut vergisine ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerlerin dikkate alınmayacağı özellikle hükme bağlandı. Yani, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 2020 yılı için belirlenerek vatandaşlara tebliğ edilen değerler artık geçerli değil.

3-Vatandaşların dava açmasına gerek kalmadı
-Vatandaşların bu değerlere karşı artık dava açmalarına gerek kalmadı, açılan davalar da konusuz kaldı.

4-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verildi
-Değerli Konut Vergisinde yapılan önemli değişikliklerden biri de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilmesi oldu. Yapılan yeni düzenlemeyle, Değerli Konut Vergisi matrahı olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerin değil, konutun Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre belirlenen emlak vergisine esas bina vergi değerinin esas alınması öngörüldü. Yapılan bu değişiklikle, değer tespitine yönelik olarak yapılan itirazlar kökten çözüldü, açılması muhtemel onbinlerce dava önlendi, Hazine milyonlarca dava masrafı ve vekalet ücretinden de kurtulmuş oldu. Yapılan bu değişikliğe paralel olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat kapsamında yapılan ya da yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı düzenleme (EVK Mad. 43) de yürürlükten kaldırıldı.

5-TOKİ'nin sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisinden muaf
-Değerli Konut Vergisi'nde yapılan önemli değişiklikle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutuldu.

6-Mesken nitelikli tek bir taşınmazı olanlar Değerli Konut Vergisi'nden muaf
-Değerli Konut Vergisine ilişkin muafiyetlerin düzenlendiği EVK’nın 46/b maddesi değiştirilerek, Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek bir taşınmazı olanlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutuldu. Buna göre, mesken nitelikli tek bir taşınmazı olanlar değeri ne olursa olsun Değerli Konut Vergisi mükellefi olmayacak, beyanname vermeyecek ve Değerli Konut Vergisi ödemeyecek.

7-En düşük değerli tek taşınmaz vergiden muaf
-Değerli Konut Vergisine ilişkin muafiyetlerin düzenlendiği EVK’nın 46/b maddesi değiştirilerek, birden fazla Değerli Konut Vergisi kapsamına giren mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli tek taşınmazı Değerli Konut Vergisi'nden  muaf tutuldu. 

8-Değerli Konut Vergisinin tarifesi
-Mevcut düzenlemeye göre, Değerli Konut Vergisi tarifesi şu şekildeydi:

Fakat, kamuoyundan vergi tarifesine yönelik olarak ciddi tepkiler geldi, tarifenin düz oranlı olduğu, Gelir Vergisi Tarifesine benzer bir tarifenin daha adaletli olacağı belirtildi. Gelen bu uyarılar dikkate alınarak Değerli Konut Vergisi tarifesi de şu şekilde yeniden düzenlendi:

 

Değerli konut vergisi resmen ertelendi!

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun!