8 maddede sitelerde yönetim seçimleri!

8 maddede sitelerde yönetim seçimleri! 8 maddede sitelerde yönetim seçimleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde yönetim seçimleri" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı..

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Site yönetimleri, kat maliklerinin kanuna ve yönetim planına aykırı olmayan kararlarına göre yönetilir. Kat malikleri kurulları kendilerine vekil olarak yönetici ve denetici ataması yaparlar. Bu atama genellikle seçim ile yapılır.


1.Site yönetim seçimleri KMK’da belirtilen çerçevede yapılır.
2.Site yönetimleri seçimleri kanunun emredici maddelerine muhalif olmayan yönetim planındaki ilgili maddelere göre yapılır.
3. Site yönetiminde seçilecek olan kurullardır.
4. Site yönetimi kurul seçimleri bir toplantının gündemi içinde yer alarak yapılır.
5. Kurul seçimleri, nitelikli oylama ile alınan bir atam kararıdır.
6. Nitelikli özellikleri ile açılmamış toplantılarda atama kararları geçersizdir.
7.Usulüne göre yapılmamış çağrı ile yapılan toplantıda alınan atama kararları geçersizdir.
8.KMK’da belirtilen oya katılım ve oylama amir maddeleri seçimlerde de geçerlidir.


http://www.konutsitesiyonetimi.com/YONETIMKURULUDANISMANI.pdf


Site yönetiminde 4 hesap!