Çukurova Balkon

9 maddede site yönetimindeki uyuşmazlıklarda mahkeme-komşuluk tercihi!

9 maddede site yönetimindeki uyuşmazlıklarda mahkeme-komşuluk tercihi! 9 maddede site yönetimindeki uyuşmazlıklarda mahkeme-komşuluk tercihi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, 'site yönetimindeki uyuşmazlıklarda mahkeme- komşuluk tercihi' konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


1.    Site yönetimlerinde, uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurma konusu KMK madde 33 ile hükme “hakimin müdahalesi” adı altında bağlanmıştır. 

2.    Site yönetimlerinde, site yönetimlerinde malikler, yöneticiler, deneticiler arasındaki  ortak alan kullanımı ve yönetsel sorunların, kat malikler kurulunda çözülmesi KMK madde 32 ile  hükme bağlanmıştır.

3.    Site yönetimlerinde, kat maliklerinin bağımsız bölümlerini, eklenti ve ortak alanları kullanırken birbirlerine rahatsızlık vermemeleri, doğruluk kaidelerine uymaları bir mecburiyet olarak KMK madde 18 ile hükme bağlanmıştır.

4.    Kanun koyucu, hakime başvurma durumunda, hakimi de süre ve kabaca usule ilişkin iş ve işlemleri de çeşitli maddelerde hüküm altına almıştır.

5.    Tüm yukarıdaki kanun hükümlerinden anlaşılması gereken şudur; siteleri kat malikleri iradesi yani kurulu karaları yönetir, bu karalar usul ve esaslara uygun olarak alınmışsa, mahkemeler ancak komşunuza husumet beslemekten başkaca işe yaramaz.

6.    Doğal ve olması gerektiği gibi, mahkemeye başvurulduğunda, iddia ve iddia taraflarının hukuki tanımları yapılacak, resen bilgi ve belge toplanacak, tarafların bilgi ve belgelerinin hayatın doğal akına uyumu, gerçekliliği araştırılacak, hakim değişimi, vekillerin mazeret hakları derken en basit uyuşmazlık 9-12 arası bir sürede 4. celsesini bulacak, bu sürede yeni kurullar, yeni veya yinelenmiş kararlar söz konusu olacak derken sitede komşuluk ilişkileri zayıflayacak, bazen inatlaşma veya aşırı tepki vermekten dolayı, mantık dışı olarak mahkeme süreci yürütülecek, mahkeme sonucuna itirazlar vs. ile toplam süre iki yılı geçecek, verilen karar da  kanun hükümlerinin istikametinde olacaktır.

7.    Son maddedeki sürecin yanmasının temel sebebi, site yönetimi yapısallığının göz ardı edilmesidir, oysa bu yapısallık dörtgen şablonu içinde hareket edilse hem mahkemeler, gereksiz iş yükü altına girmeyecek,  hem malik-sakinler arasındaki ilişki pozitif kalacak  hem de site huzuru sağlıkta olacaktır.

8.    Site yönetimlerinin temeli komşuluk kültürüdür, komşuluk kültürünü nostalji olmaktan çıkaracak olan site yönetimlerinin, her yeni katılan malike vereceği azami yarım saatlik site yaşam rehberi sesli özeti ile yapılacak hoş geldiniz sohbetidir.

9.    İşte uyuşmazlık olabilir, aile içinde de tartışmalar olabilir, ancak ticari kaygıdan uzak, tüzel kişiliksiz , iştirakten doğan müşterek yaşam alnında bulunma mecburiyetinde kurallara uymadan bu tanımsız paydaşlıkta yaşamak mümkün değildir.


Nihat Dönmez / Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

11 maddede malik değişimlerinde işlemler!