9 maddede site genel kurulu!

9 maddede site genel kurulu! 9 maddede site genel kurulu!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " 9 maddede site genel kurulu " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı...

1.Site Genel Kurulu tüm  blokların  (bağımsız bölümlerin ) kat maliklerinden oluşur.


2.Sitedeki bütün bağımsız bölümlerin malikleri toplanıp , Site Yönetim Kurulu’nu seçerler. Yönetim Planında bu yetki Temsilciler Kuruluna verilebilir.


3.Site ; Site Genel Kurulu tarafından , Sözleşme , yönetim Planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir (KMK.md:32/1).


4.Site Genel Kurulunun kararları , kanunların emredici hükümlerine aykırı olamaz .Aksi halde , kararlar hükümsüz olur.


5.Site Genel Kurulunun kararları , yönetim planının hükümlerine aykırı olamaz .Aksi halde , kararlar hükümsüz olur.


6.Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa ; bunları , Kat Malikleri Kurulu’nda içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder ,(KMK. Md:31/3). Bu kişiler temsil yetkisini kendilerinin dışındaki bir kimseye de verebilirler.


7.Anataşınmazdaki arsa payı ne olursa olsun , bağımsız bölüm olarak Kat Mülkiyeti Kütüğü’ne tescil edilmiş olan depo , dükkan ,, oda gibi her bağımsız bölümün maliki de , Kat Malikleri Kurulu’nun üyesidir.

8.Kat maliklerinden birisi ehliyetsizse , O’nu kanuni velisi  , temsil eder ,(KMK. Md:31/3).

9. Malik sayısı ile bağımsız bölüm sayısı aynı olmayabilir, maliklik kat mülkiyetine ilişkin  bir kavramken,  bağımsız bölüm ise imar ile  ilgili  mevzuatta ait bir kavramdır. İdari konulardaki, oylamada bağımsız bölüm sayısı dikkate alınırken; nitelikli nisap gerektiren karalarda maliklerin sayı ve arsa payı dikkate alınır.


www.arsiyonder.org 


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni


5 maddede gecikme tazminatı!