28 / 05 / 2022

AC Yapı'nın konkordato davasında flaş gelişme!

AC Yapı'nın konkordato davasında flaş gelişme!

Ali coşkun tarafından Ocak 2008'de kurulan AC Yapı, konkordato talep etmişti. Şirketin konkordato davası duruşma günü ilan edildi...Ali Coşkun tarafından Ocak 2008'de kurulan AC Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle konkordato talep etmişti. Görülen konkordato davası sonrasında 2 ay geçici mühlet verilmişti. Ardından 21 Şubat 2019 tarihinde görülen davada 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmişti. 

Önemli projelere imza attı

AC Yapı, 1983 yılında kurulan, demir çelik, çelik konstrüksiyon ve paslanmaz çelik üretiminin yanı sıra bu ürünlerin ithalat-ihracatını gerçekleştiren Coşkun Group'un yapı endüstrisi alanındaki yatırımıdır. Grup şirketleri arasında Coşkun Trading, Coşkun Hadde, Uygar Çelik ve Alp Çelik firmaları bulunuyor. AC Yapı bugüne kadar Moment İstanbul, Kent Life, Dore Life gibi markalı konut projelerine imza attı. 

Kurulduğu günden beri gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren AC Yapı, hakkında yeni bir karar daha çıktı.   

Duruşma 16 Kasım'da 

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından rayiç tespiti için hazırlanacak raporların dönüşünün beklenmesine, feragat eden üç davacı şirket olan Alp Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Coşkun Çelik Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Coşkun Haddecilik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönünden, rayiçlerin göz önüne alınarak, son borca batıklık/ özvarlık tespitinin yapılarak doğrudan doğruya iflas sebebi olup olmadığının bildirilmesine (İİK.nun 292/1-d, 308/1), mühlet içinde komiser talimatlarına uyulmaması veya alacaklıların zararına iş ve işlemler yapıldığını gösteren(İİK.nun 292/1-c) veya malvarlığının korunması için mutlaka iflas verilmesini gerektirir(İİK.nun 292/1-a,b) bir durum olup olmadığı hususunda komiser heyetinden rapor alınmasına, feragat eden üç davacı şirket yönünden dosyanın tefrikine, bu şirketler yönünden yargılamaya mahkememizin 2020/495 Esas sırasında devamı ile bu yeni esas dosyası üzerinden feragatin değerlendirilmesine; duruşmasının 11 Kasım 2020 günü saat 13:20'ye bırakılmasına, bu dosyada yargılamaya AC Yapı A.Ş ve SEAC Yapı A.Ş üzerinden devamına; geçen celsenin 2 nolu ara kararlarında belirtildiği üzere (nisaba itirazlarla, mükerrer oy itirazlarıyla, rehinli alacak miktarlarıyla ilgili hususlarda) komiser heyetinden raporun dönüşünün beklenmesine, kesin mühletin 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmış olduğu, bu tarihte komiser heyetinin raorunu sunamayacağına ve ek süre verilmesini talep etmesi üzerine, kesin mühletin 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren işlemek üzere İİK.nun 304/2 maddesi uyarınca takdiren 1 ay süreyle uzatılmasına, taşınmazların ipotekten arındırılmış şekilde tapuda tesciline ilişkin taleplerin Reddine, duruşmasının 16 Aralık 2020 günü saat 13:30'a bırakılmasına karar verildi. 

Konkordato talebinde bulunanlar;
Adil Coşkun, Ali Coşkun, Engin Deliklitaş, Enver Şahin, Mustafa Coşkun, Ac Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Alp Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Coşkun Çelik Dış Ticaret Anonim Şirketi, Coşkun Haddecilik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Coşkun Metalurji Haddecilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Seac Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Uygar Çelik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Davacılar;
- Ac Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
- Alp Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
- Coşkun Çelik Dış Ticaret Anonim Şirketi,
- Coşkun Haddecilik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
- Coşkun Metalurji Haddecilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,
- Seac Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 
- Uygar Çelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1109 Esas

İLAN
Davacılar, AC YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ALP ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, COŞKUN ÇELİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, COŞKUN HADDECİLİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SEAC YAPI İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 07/10/2020 tarihli celsesinde; geçen celsenin 1 nolu ara kararı uyarınca beş şirketin rayiç tespiti için hazırlanacak raporların dönüşünün beklenmesine, feragat eden üç davacı şirket olan ALP ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, COŞKUN ÇELİK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve COŞKUN HADDECİLİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yönünden, rayiçlerin göz önüne alınarak, son borca batıklık/ özvarlık tespitinin yapılarak doğrudan doğruya iflas sebebi olup olmadığının bildirilmesine (İİK.nun 292/1-d, 308/1), mühlet içinde komiser talimatlarına uyulmaması veya alacaklıların zararına iş ve işlemler yapıldığını gösteren(İİK.nun 292/1-c) veya malvarlığının korunması için mutlaka iflas verilmesini gerektirir(İİK.nun 292/1-a,b) bir durum olup olmadığı hususunda komiser heyetinden rapor alınmasına, feragat eden üç davacı şirket yönünden dosyanın tefrikine, bu şirketler yönünden yargılamaya mahkememizin 2020/495 Esas sırasında devamı ile bu yeni esas dosyası üzerinden feragatin değerlendirilmesine; duruşmasının 11/11/2020 günü saat 13:20'ye bırakılmasına, bu dosyada yargılamaya AC Yapı .. A.Ş ve SEAC Yapı .. A.Ş üzerinden devamına; geçen celsenin 2 nolu ara kararlarında belirtildiği üzere (nisaba itirazlarla, mükerrer oy itirazlarıyla, rehinli alacak miktarlarıyla ilgili hususlarda) komiser heyetinden raporun dönüşünün beklenmesine, kesin mühletin 17/11/2020 tarihine kadar uzatılmış olduğu, bu tarihte komiser heyetinin raorunu sunamayacağına ve ek süre verilmesini talep etmesi üzerine, kesin mühletin 17/11/2020 tarihinden itibaren işlemek üzere İİK.nun 304/2 maddesi uyarınca takdiren 1 ay süreyle UZATILMASINA, taşınmazların ipotekten arındırılmış şekilde tapuda tesciline ilişkin taleplerin REDDİNE, duruşmasının 16/12/2020 günü saat 13:30'a bırakılmasına karar verilmiş olup, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.09/10/2020

AC Yapı resmen konkordato istedi!

AC Yapı'ya 1 yıl kesin mühlet verildi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com