Çukurova Balkon

Adana'da İnşaat Mühendisleri Odası yol sorunlarına çözüm getirdi!

Adana'da İnşaat Mühendisleri Odası yol sorunlarına çözüm getirdi! Adana'da İnşaat Mühendisleri Odası yol sorunlarına çözüm getirdi!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, Adana'nın sorunları üzerine yürüttüğü çalışmaları kapsamında Adanandaki yol sorunlarını ve çözüm önerilerini uzmanlarla birlikte değerlendirdi.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Adana'da, altyapı çalışmaları nedeniyle birçok defa işlem gören yollarda yaşanan sorunlar bitmek yerine sürekli artıyor. Engebeli, çamurlu, su bırikintili yollara neden olan ve hayatı hem yayalar hem de araçlar için problemli hale getiren yollardaki sorun İMO tarafından pek çok defa dile getirilmesine rağmen bir tiirlü çözülemiyor. İmo, çözüm öneriyor 

İMO  Adana  Şube'sinde 'Adananın Yolları' başlıklı söyleşide Adaııa'dakı yol sorunları ele alındı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan İMO Adana Şube Başkanı Nazım Biçer, önemli bir sorun haline gelen Adanalıların hayatını zorlaştıran bozuk, engebeli, problemli yollardan herkesin şikayetçi olduğunu belirtti. Odalarını, mühendisleri, Adana'da yaşayan herkesi ilgilendiren bu soruna ilişkin düzenledikleri bu söyleşiyi bir bilgi paylaşımı olarak gördüklerini ve konuyla ilgili çözüm yolları aramanın kamusal görevleri olduğunu vurgulayan Nazım Biçer "Adana yol sorunu giderek içinden çıkılmaz bir sorun haline dönüşmekledir. Şehrimizde kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar var. yeni yerleşim yerleri oluşturulmakta, yeni projelerden söz edilmekte ancak sağlıklı bir altyapı sistemimiz yok. Doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmaları pek çok bölgede devam etmekledir. Bu çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanamazsa sorunun çözümü giderek zorlaşacak" dedi. Biçer Adana'nın ulaşım master planını yapmanın önemi ortada dururken, verimsiz hafif raylı sisteme hala borç ödenirken 'Adana Ulaşım Master Planı 'nın oluşturulması için hiçbir gayret görmediklerini söyledi. 
"Koordinasyonsuzluk var" 

Biçer. "'Adana"da ciddi bir koordinasyonsuzluk var. Yeni projelere karşı değiliz, keııl yaşamını geliştirecek, ulaşımı kolaylaştıracak, trafik akışını rahatlatacak yeni adımlar atılabilir. yeni yollar, yeni köprüler yapılabilir elbette. Ancak planlı olmayan, ana planlara dayanmayan. imar ve ulaşım planları arasında uyumu sağlamayan adımların problemleri çözmek bir yana telafisi zor yeni sorunlara sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Belediyelerimiz bir an önce Adana ulaşım master planının oluşturulmasını sağlamalıdır " dedi. 
Yolların sorunlarına ışık tutuldu 

Söyleşinin ilk konuşmacısı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Emre Öz ise ulaşım üsl yapısını teknik boyutlarıyla değerlendirdiği sunumunda, ulaşım üstyapıların projelendirilmesi, kaplama türleri, malzemeler, şartname değerleri konularında teknik açıklamalarda bulundu. Öz. ulaşım esnek üstyapılarında görülen soyulma, sökülme, çatlaklar, çukurlar aibi bozulmalar ve nedenleri konusunda da teknik bilgiler aktardı. Karayolları 5. Bölge Yol Yapım Şefi İnşaat Mühendisi Eren Doğanay da, karayollarında kullanılan bir türlü sıcak karışım konusunda: kullanılan malzemeleri, imalatını, iş makinelerini, yolun hazırlanma süreçlerini, serilme ve sıkıştırılmasını. yüzey düzgünlüğünün sağlanmasını aşamalanyla birlikte anlattığı sunumunu yaptı. Mühendislerin tespiti 

Söyleşi konuşmacılarının ardından, salondan söz alan inşaat mühendisleri. Adana yol sorunları üzerine çözüm önerileri kapsamında önemli değerlendirmelerde bulundular. Bu değerlendirmelerde; altyapısı sağlıklı oluşturulmadan. uygun malzeme seçilmeden, trafik akışı değerlendirilmeden. bakımı yapılmadan, çalışmaların uzman eliyle disiplinli bir şeklide yürütülmesi temin edilmeden sorunun çözülemeyeceğine vurgu yapıldı. Yol yapımının maliyetli bir konu olduğu, yapımda dışa bağımlı malzemeler kullanıldığı. bu harcamaların vatandaşların cebinden çıktığı belirtildi. Bu nedenlerle, konuyla ilgili projelerin uzuıı ömürlü hizmet etmesinin sağlanması gerekliğine inanan mühendisler, bugün için sunulan parlak görünüm veren bütünsellik içinde düşünülmeyen projelerin ileride Adana için bir zarara dönüşebileceğine işaret etti. Bu kapsamda işlevsel ve sağlıklı yollar için bir şehrin önce imar planının sağlıklı olması gerektiğine, imar planlarının şehirlerin tapusu olduğuna işaret eden mühendisler. imar planıyla uyumlu ulaşım master planının oluşturulmasına vurgu yaptı. Konuşmacılar, Adana Büyükşehir ve ilçe belediyelerine koordineli. disiplinli bir şekilde, uzmanlar eliyle çalışma yapma çağrısında bulundu. 
Adana Ekspres