12 / 08 / 2022

Adıyaman Koçali Barajı'nın inşaatı meclis gündeminde!

Adıyaman Koçali Barajı'nın inşaatı meclis gündeminde!

Adıyaman'daki Koçali Barajı inşaatı nedeniyle baraj gölü altında kalan bazı yerleşim yerlerinin yerinin değiştirilmesi meclis gündemine taşındı. CHP'li Tutdere, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'daki Koçali Barajı inşaatı nedeniyle baraj gölü altında kalan bazı yerleşim yerlerinin yerinin değiştirilmesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Tutdere, sorusunun Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmasını istedi.

CHP'li Tutdere, ''Ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması ve sulanabilir arazi miktarının artırılabilmesi için, son yıllarda çok sayıda baraj projesi tamamlanmıştır. Bir kısmının ise, inşaatı devam etmektedir. Baraj inşaatlarına bağlı olarak, baraj gölü altında kalan yerleşmelerin yerinin değiştirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu duruma örnek alanlardan biri de Adıyaman Koçali Havzası olmuştur. Koçali Barajı su toplama havzası içerisinde kalan Bağlıca, Çatalağaç, Doğanlı ve Gökçay köylerinin yerleri değiştirilecektir'' diye konuştu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin soruları:
1- Bu köyler üzerinden, yeni süreçte yerleşim yerinin seçiminin önemi, yer değişiminin ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik sorunlar ile bunlara getirilebilecek çözüm önerileri nelerdir?

2- Yerleşmelerin yerinin değiştirilmesinin demografik yapı, ekonomik faaliyetler ve kültürel özellikler üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla geliştirilmiş herhangi bir proje mevcut mudur?

3- Bu süreçte coğrafi koşulların göz önünde bulundurulması aşamasında yapılacak planlama esasları nelerdir?

4- Yeni yerleşim yeri için köylerde yaşayan vatandaşların görüş ve önerileri alınmış mıdır? Bu görüşlere riayet edilmiş midir?

5- Yapay barajın doğal su kaynaklarını yok etmesi ve çevresindeki ekolojik çeşitliliğe vereceği zararlar düşünülmüş müdür? Bu konuda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

6- Yeni yerleşim yerlerinin jeolojik ve jeofizik araştırmaları yapılmış mıdır?

7- Bölgedeki ÇED raporları esas alınmış mıdır?

8- Koçali Barajının yüklenicisi olan firmanın inşaatı bitirmeyi taahhüt ettiği tarih nedir?

9- Adıyaman topraklarını suyla buluşturacak ve Adıyamanlı çiftçilere nefes aldıracak projelerden birisi olan, fakat sona ermeyen Koçali Barajı’nın Bakanlığınız tarafından planlanan bitiş tarihi nedir?