ADL Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


ADL Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün M. Hosseın Farshıneh Adl imzasıyla kuruldu.
ADL Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün M. Hosseın Farshıneh Adl imzasıyla kuruldu.


ADL Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. b-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. c-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. d-Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul  tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal etmek.Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı,baskı etiket imalatı alım satımını yapmak.Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek  parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. e-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.  f-Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak acentelik, bayilik, yurt içi ve yurt dışı mümessillikler almak ve vermek. g- Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek veya tüzel kişilere ait her nevi gayrimenkul haklar ile menkul gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, irtifak, intifa ve bu gibi haklar kabul edebilir, kurabilir, terk edebilir. h- Şirket iktisadi maksat ve mevzunun gerektirdiği ticari,sınai,mali ve idari işlemleri  yapabilir.Bununla beraber patent, ihtira beratı, know how, marka ve sair sınai mülkiyet haklarını iktisap eder, kendi faaliyetlerine benzer faaliyetlerde bulunan başka şirket, kurum ve kişilerle ne şekilde olursa olsun ortaklıklar kurabilir ve amaçlarını yurt içinde ve yurt dışında ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerADL Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres; MASLAK MH.SÖĞÜT SK.AĞAOĞLU MASLAK 1453 C3 BL N20/AJ/K4D31 SARIYER