08 / 08 / 2022

Adr Atık Toplama Yönetimi Çevre Danışmanlık İnşaat Şirketi'nin merkez nakli yapıldı!


Adr Atık Toplama Yönetimi Çevre Danışmanlık Nakliyat İnşaat Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakli bugün gerçekleştirildi. Adr Atık Toplama Yönetimi Çevre Danışmanlık İnşaat Şirketi'nin merkez nakli Kartal'a yapıldı. Adr Atık Toplama Yönetimi Çevre Danışmanlık Nakliyat İnşaat Ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakil işlemi yapıldı. Uğur Aslantürk tarafından kurulan şirketin merkez nakli Kartal'a gerçekleştirildi. 

Adr Atık Toplama Yönetimi Çevre Danışmanlık İnşaat Şirketi konusu:
Yurt içinde ve yurt dışında insan ve çevrenin korunması insanve çevreye zarar vererek çevreyi kirleten her türlü katı atıkların ambalaj atıklarının atık yağların tıbbi atıkların ömrünü tamamlamış veya herhangi bir nedenle hurda statüsüne dönüşmüş otomobil ve benzer araçların tehlikesiz metallerin ömrünü tamamlamış lastik ve türevleri ile atık pil ve aküöülatörlerin tehlikeli atıkların bitkisel atık ve yağlarıntoplanması ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.