26 / 06 / 2022

Afyonkarahisar Belediyesi'nden 8.3 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Afyonkarahisar Belediyesi'nden 8.3 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, 797 ada, 112 parselde, AFDORA Sitesinde, B blokta yer alan 7 gayrimenkulü 8 milyon 290 bin TL'ye satıyor. 



Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı tarafından, Belediyeye ait, Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Ali Çetinkaya Mahallesi, 797 ada, 112 parselde, AFDORA Sitesinde, B blokta yer alan 7 gayrimenkul 8 milyon 290 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 10 Mart tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

Afyonkarahisar Belediyesi nden 8.3 milyon TL ye satılık 7 gayrimenkul!

İlan metni:

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Afyonkarahisar Merkez, Ali Çetinkaya Mahallesi, 797 ada, 112 parselde, AFDORA Sitesinde, B blokta bulunan aşağıda vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 7 (yedi) adet mesken 1 (bir) adet dükkan vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif (açık arttırma) usulü ile 10/03/2021 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.

Afyonkarahisar Belediyesi nden 8.3 milyon TL ye satılık 7 gayrimenkul!

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 10/03/2021 tarihi saat 12:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p Maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
2-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
3-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
4-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
7-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
3-) Ticaret Sicil Belgesi
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
7-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.