03 / 10 / 2022

Aile konutu ipotek yetkili mahkeme hangisi?

Aile konutu ipotek yetkili mahkeme hangisi?

Eşlerden biri aile konutunu, kullanacağı banka kredisi için eşinin rızasını almadan ipotek ettirirse dava açılabilir mi? Aile konutu ipotek yetkili mahkeme hangisi? İşte, Aile konutu ipotek yetkili mahkeme!Aile konutu ipotek yetkili mahkeme hangisi?

Aile konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeri olarak ifade ediliyor.  Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yere yerleşim yeri olarak karşımıza çıkıyor.


Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkul olarak da ifade edilebiliyor. Bir konutun tapuda aile konutu olarak şerh edilmesi için birtakım şartların gerçekleşmesi gerekiyor. 


Tanımda belirttiğimiz gibi ailenin yaşamını sürdürdüğü bir konuta aile konutu şerhi işlenebiliyor.Bu şerhin mahkeme kararı ile konulması konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Tapu sicil müdürlüğüne aile konutu olarak kullanıldığına ilişkin birtakım evraklar sunulduğu anda ilgili tapu sicil müdürlüğü bu işlemi yapmakla yükümlü oluyor. 


Aile konutu şerhi ile aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemiyor ve konut üzerindeki haklar sınırlanamıyor. Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda rıza göstermeyen eş için diğer eş hakim müdahalesi talep edebiliyor. Eşlerden birinin aile konutunu diğer eşin rızası olmadan tasarruf etmesi durumunda da diğer eş bu duruma müdehale edebiliyor.


Örneğin; Eşlerden biri kullanacağı banka kredisine eşinin açık rızası olmadan aile konutunu ipotek ettirir ise diğer eş bu duruma itiraz edebiliyor ve dava açabiliyor. Eşin rızası olmadığı için işlem geçersiz sayılıyor. İtiraz edilebilmesi için de bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Peki, aile konutu ipotek yetkili mahkeme hangisi?


Aile konutu ipotek yetkili mahkeme!

Eşin açık rızası olmadan evin ipotek ettirilmesi durumunda diğer eşin Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapması yeterli oluyor. Eşin rızası olmadığı içinde ipotek aile konutu üzerinden kalkıyor.Aile konutu dava dilekçesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com 
Geri Dön