02 / 07 / 2022

Akiş GYO borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yaptı!

Akiş GYO borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru yaptı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.Akiş GYO'nun yurt içinde 250 milyon TL tutarına kadar, TL cinsinden, 5 yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin olarak ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Mayıs 2019 tarihinde başvuru yapıldı.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 06 Mayıs 2019 tarihli özel durum açıklamasında, Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin yurtiçinde 250.000.000.-TL (İkiyüzelli milyon Türk Lirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, 5 (Beş) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin olarak ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 13 Mayıs 2019 tarihinde başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.