Alanya'da 6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Alanya'da 6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Antalya ili, Alanya ilçesi, Telatiye köyünde yer alan  işhanı niteliğindeki gayrimenkul 6 milyon 170 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


Antalya ili, Alanya ilçesi, Telatiye köyünde yer alan  işhanı niteliğindeki gayrimenkul 6 milyon 170 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 

 

TAPU KAYDI: Antalya ili, Alanya ilçesi, Telatiye köyü, Merpenlikuyu mevkii, 391 ada 1 parsel üzerinde kayıtlı 6.789,54 m2 alanlı ARSA vasıflı taşınmaz olup,Borçlu adına (1481/2400) oranda hisselidir.

 

HALİHAZIR DURUMU : Parsel üzerinde 2 katlı ,3 katlıve 4 katlı bölümleri olan bitişik nizamlı olarak inşa edilmiş bloklar arası bağlantıları kurulmuş, alışveriş merkezi tarzında , kısmen tuğla duvarı örülü ve kısmen çatısı yapılmış olan, (kaba yapı inşaat), Asmolen döşemeli İş hanı niteliğinde kaba inşaat halinde,bir kısım elektrik ve sıhhi tesisat alt yapı imalatları yapılmış, mevcut durumunda inşası durmuş halde bir yapıbulunmaktadır. Davaya konu olan parsel üzerindeki binanın mevcut hali,imalatlarının seviyesi,kullanılan malzemelerin özellikleri itibari ile % 32 seviyesinde kaba inşaat halinde olduğu kanaatine varılmıştır.Söz konusu parsel üzerindeki yapı için dosya içerisinde mevcut olan Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik müdürlüğü'nün mahkemenize göndermiş olduğu, 24/07/2015 tarih ve14882 sayılı yazı ekinde, gönderilen taşınmaza ait,19/03/2012 ruhsat onay tarihli ve C: 14,S:20,D:20 ruhsat noluyapı ruhsatına göre taşınmaz, toplam 7.500 m2 alanlı, III sınıf B grubu yapılardan olduğu belirtilmektedir. Keşif tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı III sınıf B grubu yapıların m2 birim maliyetinin 630,00 TL/m2dir.Parsel elektrik, su, alt yapı, ptt ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanmakta olup Konaklı yerleşim merkezine, güney kısmında bulunan turistik konaklama ve t iş yerlerine yakın bir konumdadır.Parselde hava kirliliği yoktur.Parsel üzerindeki inşaatın,D-400Antalya-Mersin karayoluna cepheli dükkanları mevcut olup,konum itibari ile önem arz eden bir mevkiidedir. Açıklanan özellikleri, bulunduğu yer, konumu vb. değerine etki eden hususlar nazara alındığında, söz konusu Antalya ili, Alanya TELATİYE Beldesi, Merpenlikuyu Mevkii, 391 ada 1 nolu parselde kayıtlı,6.789,54 m2 alanlı, ARSA vasıflı taşınmazın çıplak m2 birim fiyatının 1.250,00 TL/m2 olduğu kanaatine varılmış olup, buna göre; 391 ada 1nolu parselin çıplak arz değeri6.789,54 m2 X 1.250.00 TL/m2 =8.486.925,00 TL Parsel içerisinde bulunan yapınınarsa payı hariçdeğeri;7.500 m2X630,00 TL/m2X% 32 =1.512.000,00TL dir. 391ada 1 nolu parsel üzerindekimuhdesatları( üzerindeki inşaat halindeki iş hanı ) ile birlikte toplam ; 9.998.925,00 TL (Toplam) değerinde olacağı kanaatine varılmış olup; Borçlu;adına 1481/2400hisse6.170.170,00 TLdeğer taşır.

 

Kıymeti : 6.170.170,00 TL
1. Satış Günü : 12/12/2017 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 10/01/2018 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

 


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/7232 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/10/2017