15 / 08 / 2022

Ali Öztunç'tan Kanal İstanbul raporu!

Ali Öztunç'tan Kanal İstanbul raporu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, tarafından İstanbul'da çözülmesi gereken durumlarla ilgili bir rapor hazırladı. Kanal İstanbul projesine de değinilen raporda, Marmara Denizi'nde yaşanılan kirlilikle ilgili de açıklamalar yapıldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, tarafından İstanbul'da çözülmesi gereken durumlarla ilgili bir rapor hazırladı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Marmara Denizi, Kanal İstanbul projesi ve çevre kirliliğine ilişkin gelişmelerle ilgili rapor Ali Öztunç, tarafından CHP MYK’ya sunuldu. Raporda, çözüm önerilerine de yer verildi. 

Ali Öztunç tan Kanal İstanbul raporu!

Kanal İstanbul projesiyle Marmara Denizi’deki kirliliğin daha da artacağı belirtilen raporda TÜBİTAK’la bağdaştılırılan şu görüş yer aldı: 

“Deniz tabanında beklenenden daha geniş bir alanda ekosistem tahrip olacak. Yüksek miktarlardaki çamur boşaltım faaliyeti nedeniyle oluşacak bulanıklık akıntı ile daha geniş alana yayılacak. Bu konuda hiçbir bilgi ve öneri yok. Binlerce ton organik madde yükü ile Marmara Denizi’nin oksijen dengesini olumsuz yönde etkileyecek, su dolaşımının zayıf olduğu bölgelerde oksijeni tamamen bitirecek. Boşaltılacak madde, Marmara Denizi su kolu ve dip canlıları açısından, akut ve kronik etkilere yol açma riski taşıyor. Küçükçekmece gölü ve kanal kazıması sırasında kirlenmiş malzemenin akıntı ve rüzgar etkisiyle çözünmüş besin iyonları, metallerin ve organik madde Marmara Denizi kıyısal alanında kirlilik yaratacak.”

Öztunç’un raporunda yer verilen öneriler ise şu şekilde açıklandı:

-Marmara Denizi’ndeki deniz salyası sorununun nedenleri ve Marmara Denizi üzerindeki kirlilik yükü ivedilikle tespit edilmelidir.

-Marmara Denizi İçin Acil Eylem Planları hazırlanmalıdır.

Ali Öztunç tan Kanal İstanbul raporu!

-Marmara Bölgesi’ndeki tüm planlara esas olacak Marmara Havzasındaki kirlilikle mücadeleye yönelen ve kümülatif etki değerlendirmesi ve sağlık etki değerlendirmesi raporlarında yer alan tespit ve önerileri karşılayan, havza ölçekli bir planlama yapılmalıdır. Yürürlükteki alt ve üst ölçekli planlar, bu koşullara göre revize edilmelidir.

-Sanayi ve evsel tüm atıklar için derin ya da değil denize her türlü deşarjdan vazgeçilmelidir. Bölgede, deniz deşarjı projeleri, termik santral projeleri, liman, tersane, kimyasal depolama alanları, kıyı dolgu projeleri gibi yeni projelere izin verilmemeli, mevcuttakilere de üretim ve kapasite artış izni verilmemelidir.

-Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmelidir.

-Dere ıslahlarıyla kaçak deşarjlara son verilmeli, vahşi atık depolamaları, tarım ilaçları nedeniyle yer altı sularının kirletilmesi engellenmelidir.

Faik Öztrak'tan Kanal İstanbul eleştirisi!