Aliağa'da 4.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Aliağa'da 4.5 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 4 milyon 526 bin 873 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için ilk ihale tarihi 1 Ağustos 2018 olarak belirlendi. 


İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bozköy Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Satışa konu gayrimenkul için 4 milyon 526 bin 873 TL bedel isteniyor. 

Taşınmaz ve Üzerindeki Yapının Özellikleri :
İzmir İl, Aliağa İlçe, 929 Parsel, BOZKÖY Mahalle/Köy, Yılanlıkaya Mevkii.
Kıymet takdirine konu taşınmaz 929 parsel 6.690 m² yüzölçümlüdür. Taşınmaz geometrik olarak kısmen üçgen formundadır. Taşınmaz kuzey cephesinde Yenifoça Aliağa karayoluna cephelidir. Taşınmaz üzerinde 183,47 m² yüzölçümlü idari bina ve kantar bulunmaktadır. Taşınmaz içerisinde idari bina, ofis, muhasebe, atölye, yemekhane ve lavabo bölümlerinden oluşmaktadır. Ofis ve muhasebe bölümlerinde zeminler seramik kaplıdır. Tavanda asma PVC tavan ve spot aydınlatma mevcuttur. Pencereler ve kapılar PVC çift camdır. Taşınmaz içinde 60 tonluk tam çeki kantar mevcuttur. Taşınmaz sanayi bölgesindedir.

Kıymeti : 4.526.873,00 TL
1. Satış Günü : 01/08/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 27/08/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Aliağa Adliyesi 2. Kat Toplantı Salonu Aliağa/İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK Madde 127.- (Değişik: 9/11/1988 – 3494/18 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1105 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/06/2018