Alibeyköy Atmaca Plaza'daki 4 ofis 16.7 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Alibeyköy Atmaca Plaza'daki 4 ofis 16.7 milyon TL'ye icradan satılıyor! Alibeyköy Atmaca Plaza'daki 4 ofis 16.7 milyon TL'ye icradan satılıyor!

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi'nde yer alan 4 adet ofis vasıflı gayrimenkul toplamda 16 milyon 700 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi'nde yer alan 4 adet ofis vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkuller için toplamda 16 milyon 700 bin TL bedel isteniyor.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 32 ada, 36 parsel nolu 1.203,45 m2 yüzölçümlü, 27/200 arsa paylı 3. normal kat, 49 nolu çatı arası piyesli ofis nitelikli taşınmazın tamamı. Taşınmaz Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan 73-77 kapı numaralı Atmaca Plaza içerisinde yer alan taşınmaz projesine göre; 4 bodrum + zemin + 3 normal + çatı katlı şekilde toplam 9 katlıdır. Projesine göre; 4. bodrum katta sığınak, otopark, kazan dairesi, su deposu, 3. bodrum katta sığınak ve otopark, 2. bodrum katta hamam, 1. bodrum katta bir adet ofis, zemin katta 2 adet dükkan ile bina girişi, 1. normal katta 5-26 no'lar arası ofisler, 2. normal katta 27-48 no'lar arası ofisler, 3. normal katta ise 49, 50 no'lu dubleks ofisler bulunmaktadır. 

Kıymeti: 5.000.000,00 TL 
1. Satış Günü : 29/04/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Dairesi Mezat Salonu 1. Kat B Blok B3-136 Numaralı Oda

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy mahallesi, 32 ada, 36 parsel nolu, 1.203,45 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazda kain 27/200 arsa paylı 3. normal kat (50) nolu çatı arası piyesli ofis nitelikli taşınmazın tamamı. Taşınmaz Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan 73-77 kapı numaralı Atmaca Plaza içerisinde yer alan 3.kat (50) nolu çatı arası piyesli büro vasıflı bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; 4 bodrum + zemin + 3 normal + çatı katlı şekilde toplam 9 katlıdır. Projesine göre; 4. bodrum katta sığınak, otopark, kazan dairesi, su deposu, 3. bodrum katta sığınak ve otopark, 2. bodrum katta hamam, 1. bodrum katta bir adet ofis, zemin katta 2 adet dükkan ile bina girişi, 1. normal katta 5-26 no'lar arası ofisler, 2. normal katta 27-48 no'lar arası ofisler, 3. normal katta ise 49, 50 no'lu dubleks ofisler bulunmaktadır.

Kıymeti: 5.000.000,00 TL 
1. Satış Günü : 29/04/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Dairesi Mezat Salonu 1. Kat B Blok B3-136 Numaralı Oda

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı/Özellikleri :İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 32 ada, 29 parsel nolu 469,90 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazda kain 19/100 arsa paylı 2. normal kat (4) nolu büro vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Taşınmaz Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan 93 kapı numaralı Atmaca Plaza içerisinde yer alan 2.kat (4) nolu büro vasıflı bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; 3 bodrum + zemin + 3 normal + çatı katlı şekilde toplam 9 katlıdır.

Kıymeti: 2.500.000,00 TL 
1. Satış Günü : 29/04/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Dairesi Mezat Salonu 1. Kat B Blok B3-136 Numaralı Oda

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy Mahallesi, 32 ada, 29 parsel nolu 469,90 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazda kain 20/100 arsa paylı 3. normal kat (5) nolu çatı arası piyesli büro vasıflı taşınmazın tamamı. Taşınmaz Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde yer alan 93 kapı numaralı Atmaca Plaza içerisinde yer alan 2.kat (4) nolu büro vasıflı bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz projesine göre; 3 bodrum + zemin + 3 normal + çatı katlı şekilde toplam 9 katlıdır. 

Kıymeti : 4.200.000,00 TL 
1. Satış Günü : 29/04/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Dairesi Mezat Salonu 1. Kat B Blok B3-136 Numaralı Oda

SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5357 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/02/2019