14 / 08 / 2022

Alsham Company Turizm Otomotiv Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Alsham Company Turizm Otomotiv Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi kuruldu!

Alsham Company Turizm Otomotiv Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi Nasur Alhamdan tarafından 100 bin TL sermaye ile 22 Temmuz 2015 tarihinde Fatih'te kuruldu.Alsham Company Turizm Otomotiv Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi Nasur Alhamdan tarafından  100 bin TL sermaye ile 22 Temmuz 2015 tarihinde Fatih'te kuruldu.


Alsham Company Turizm Otomotiv Gıda İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi iş konusu;v1-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma,rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2-Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3-Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 4-Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 5-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 6-. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 7-Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 8-Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 9-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.  10-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon,  kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır  iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 11-Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek 13-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. 14-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 15-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.  16-Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 17-Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak,ihracatını yapmak. 18-Her türlü malın iç ve dış ticaretini yapmak. 19-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak , intifa, sükna gayrimenkul mülkiyeti , kat ittifakı , kat mülkiyeti, tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashıhı , ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.