Anka İstanbul Teknoloji ve Ofis Yatırımları Limited Şirketi kuruldu!

Anka İstanbul Teknoloji ve Ofis Yatırımları Limited Şirketi kuruldu! Anka İstanbul Teknoloji ve Ofis Yatırımları Limited Şirketi kuruldu!

Anka İstanbul Teknoloji ve Ofis Yatırımları Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Bekir Kekeç tarafından kuruldu.Anka İstanbul Teknoloji ve Ofis Yatırımları Limited Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Bekir Kekeç tarafından kuruldu.

Anka İstanbul Teknoloji ve Ofis Yatırımları Limited Şirketi konusu:
Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken,ev,apartman,işyeri,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yerli ve Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. İş merkezi (ofis) kurmak, işletmek, gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel, sekretarya, bilgisayar, posta kutusu, telekonferans, telefon, faks ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetler için gerekli diğer altyapı ve donanımları sağlamak hazıryemek servisi temin etmek, toplantı salonlarını konferans, kongre, seminer ve benzeri etkinlikler için tahsis etmek ve ayrıca şirketin amacına yönelik olarak söz konusu hizmetler için personel eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, danışmanlık ve gayrimenkul faliyetleri yapmak, gayrimenkulu kiraya vermek veya işletmek konusu ile ilgili o ürünlerin distrbütörlüğünü üstlenmek başkalarına distribütörlük vermek ve bu mallarla ilgili mümessillik ve acente faaliyetlerini o yerine getirebilir. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri ,endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak, Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici,toner, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi,Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak, Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak, Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım,server ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak, Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaları yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithalatı ve ihracatı, Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş ,toner vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithalatı ve ihracatı, Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti , verilmesi, Kırtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ,toner ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralanması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapılması, Her derecede okulların ihtiyacı olan okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak. Yukarıda sayılan işlerin yürürlükte ve girecek hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi için .şirket; a)Şirket faaliyetleri ile ilgili ithalat ihracat yapmak, konuları ile ilgili olarak kamu özel,tüzel ihalelere girmek,vasıtaları satın almak kiralamak kiraya vermek satmak konuları ile ilgili olarak arsa arazi gayri menkuller satın almak satmak kiralamak kiraya vermek ,gerektiğinde ipotek tesis etmek devir ferağ tevhit ifraz kurmak gerektiğinde bunları fekk etmek konuları ile ilgili olarak girişilen ve iş taahhütlerinden dolayı başkalarına ait taşınmazların ve taşınabilir malların üzerinde ipotek ve rehin tesis edebilir. b)Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurtdışında müşavirlik, her türlü müteahhitlik, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Şerifali Mah. Kutup Mah. Kutup Sok. No:17 ÜMRANİYE