Ankara Devlet Mezarlığı ve Orman Alanı imar planı askıda!

Ankara Devlet Mezarlığı ve Orman Alanı imar planı askıda!

Ankara Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi, 13479 ada 1 nolu parselin "Askeri Alanı (Devlet Mezarlığı)" ve "Orman Alanı" amaçlı hazırlanan imar planı askıya çıkarıldı...Ankara Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi, 13479 ada 1 nolu parselin "Askeri Alanı (Devlet Mezarlığı)" ve "Orman Alanı" olarak tanımlanmasına ilişkin 1/1000 ölçkeli koruma amaçlı uygulama imar planına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulaması 7 Nisan 2017 tarihinde bakanlık tarafından onaylandı. Dün askıya çıkarılan imar planı 12 Mayıs 2017 tarihinde askıdan indirilecek.