Ankara Kahramankazan'da 15.8 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

Ankara Kahramankazan'da 15.8 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığı, Ankara Kahramankazan'da yer alan 5 adet gayrimenkulü 15 milyon 829 bin 770 TL bedelle satışa çıkardı.


Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığı,  Ankara  Kahramankazan'da yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 15 milyon 829 bin 770 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığından:

1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na ait Ciğir Mahallesi tapulamasına kayıtlı 100 (yüz) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2- Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, ada, parsel, mevkii, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya tabloda belirtilmiştir.
3- İhale 24.09.2021 Cuma günü saat 14:00’da Kahramankazan Belediyesi Meclis Salonunda (Kahramankazan Belediyesi 16. Kat) Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
Gerçek Kişiler:
a- Nüfus cüzdanı (fotokopi)
b- İmza beyannamesi
c- Geçici teminat bedelinin (%3) yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat makbuzu yâda Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilât birimine nakit yatırıldığına dair makbuz aslı)
d- Tebligat için adres beyanı (aslı)
e- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)
f- İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge

Ankara Kahramankazan

Tüzel Kişiler:
a- İmza sirküleri/imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)
b- Ticaret Sicil Gazetesi (aslı)
c- Tebligat için adres beyanı (aslı)
d- Faaliyetleri ile kuruluş belgelerini içeren evraklar.
e- Yetkilendirilen kişilerin yetki belgesi
f- Geçici teminat bedelinin (%3) yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat makbuzu yâda Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilât birimine nakit yatırıldığına dair makbuz aslı)
g- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi (aslı veya noter onaylı)
h- İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge
5- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺500,00. (beşyüzlira) bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.
6- İstekliler ihale evraklarını 24.09.2021 tarihinde saat 12:00’a kadar Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler.

Ankara Kahramankazan