Ankara Mamak'ta 5.4 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara Mamak'ta 5.4 milyon TL'ye satılık arsa!Mamak Belediye Başkanlığı, İmrahor Mahallesi'nde bulunan arsa satışa çıkardı. Konut alanı imarlı arsanın satış bedeli 5 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.


Mamak Belediye Başkanlığı, İmrahor Mahallesi'nde bulunan arsa satışa çıkardı. Konut alanı imarlı arsanın satış bedeli 5 milyon 400 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Mamak Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemiz sınırları içerisinde İmrahor Mahallesi’nde 51994 ada 3 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ile 02.02.2017 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.


SIRA NO: 1

MAHALLESİ:İmrahor

ADA NO:51994

PARSEL NO:3

YÜZÖLÇÜMÜ:6.000 metrekare

İMAR DURUMU:Konut Alanı

MUHAMMEN BEDEL:5.400.000,00 - TL

GEÇİCİ TEMİNAT:162.000,00 - TL

İHALE TARİHİ:02.02.2017

İHALE SAATİ:10:00


4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 150.00 TL. (yüzelli) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 02.02.2017 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.