Ankara Sincan'da 23.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Ankara Sincan'da 23.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Ankara Sincan'da 23.6 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Ankara İli Sincan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için 26 milyon 606 bin TL bedel isteniyor.Ankara İli Sincan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 26 milyon 606 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. 

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, Akşemsettin Mah 4037 Ada, 8 Parsel, Dava konusu taşınmaz  Ankara  İli Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ayaş-Ankara karayolu ile Çatalca sokak'a cepheli vaziyettedir. Sincan Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün yazıları ve ekindeki imar planında: Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı kapsamında kaldığı belirtilerek, inşaat emsalinin E=0,50 olduğu bildirilmiştir.Taşınmaz arsanın imar durumuna göre üzerine toplam inşaat alanı 5.365,00m2 büyüklükte Kentsel çalışma alanı binası yapılabilecektir.Taşınmazın tapu kaydındaki niteliği bölümünde Kargir üç ahır, kargir samanlık ve kargir ev olduğu bildirilmiş ise de bu nitelikler tamamen yıkılmış olup enkazı dahi bulunmamaktadır.Taşınmaz düz vaziyette olup her türlü yapılaşsaya uygundur.

Kıymeti : 23.606.000,00 TL
1. Satış Günü : 25/05/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2018