Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı'na ilişkin 7 sorun TBMM'de!

Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı'na ilişkin 7 sorun TBMM'de! Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı'na ilişkin 7 sorun TBMM'de!

MHP Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı projesi kapsamındaki işlemlere ilişkin 7 soru hazırladı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!


MHP  Adana  Milletvekili Mevlüt Karakaya,  Ankara  Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı projesi kapsamındaki işlemlere ilişkin soru önergesi hazırladı. Karakaya sorularını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti.


Karakaya önergesinde "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı için Koruma Amaçlı İmar Planı ve Yenileme Projelerinin hazırlanması adı altında bazı idari işlemlere başlamıştır. Ankara için bulunduğu konum itibariyle tarihsel, kültürel ve yaşam çeşitliliğiyle önem taşıyan Ulus ve civan bu proje altına alınmıştır. Çeşitli meslek odalarının tüm itirazlarına, kanuni iptallerine rağmen proje yürürlükten kaldırılmamıştır." dedi.


"Kültürel kimliği ve tarihsel olguların göbeğinde bulunan (1. Meclis, 2. Meclis, Ankara Palas, tarihi Ziraat Bankası ve İş Bankası, Hacıbayram Cami gibi) Ulus’un bu projeyle tarihsel kimliği tehlike altma girmiştir. Bu tarihsel kalıntıların Roma döneminden kalan tarihsel kalıntılanyla beraber, Ulus’un altında tam bir tarih yatmaktadır." şeklinde açıklamalarda da bulunan Karakaya bu bilgiler çerçevesinde 7 soru sordu.


Karakaya'nın soruları

1) Tarihi sit alanı içinde yer alan 5862 ada 1 parselde bulunan Ulus İşhanı, tescilli sit alanı olmasına rağmen TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 05.10.2016 tarihli 2241 sayılı karara istinaden çıkarılmıştır. Bu uygulama kanunlar açısından uygun mudur?


2) Sit alanlarının yıkılıp projelere dâhil edilmesi kanuni midir?


3) Hali hazırda tüm kurul ve kurumlardan onayı alınarak hazırlanmış bir proje var mıdır? Bu projenin önünde herhangi bir hukuki engel var mıdır? Meslek oda ve kurullarının iptalleri, projenin gerçekleşmesine engel değil midir?


4) Bu projeyi gerçekleştirmek için belediye bütçesinden veya genel bütçeden bir pay ayrılmış mıdır?


5) 04.08.2016 tarihli protokol ile SGK ile belediye arasında Anafartalar Çarşısı, Ulus İşhanı, Gümrük Binası ve Gençlik Spor Binası belediyeye trampa karşılığı devredilmiştir. Bu devir sırasında 1965 yılından beri süregelen kiracıları, esnafları için mevcut konumlan ve değerleri göz önünde bulundurularak herhangi koruma amaçlı bir karar alınmış mıdır, alınmış ise protokolde nasıl yer almıştır?


6) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı basın önünde ve çeşitli toplantılarda esnafı mağdur etmeyeceğini söylemektedir. Yaklaşık 600 esnaf ve 3000 çalışan için ne gibi çalışmalarda bulunulmuştur? Esnafın mağdur olmamaları için herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Esnaf temsilcileri ile herhangi bir anlaşma ya da protokol yapılmış mıdır?


7) Bu tarihi yapıların 1960 yılında (Almanlar tarafından) zamanın en gelişmiş teknolojileri ile birlikte sanat değerleri birleştirilerek yapıldığı, Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olduğu düşünülerek bu yapıların milli tasarruf bilinci içinde restore edilip işlevsel açıdan yararlı binaların kalması kaydıyla yeni bir proje yapılabilir mi?
pus